Havet på finansloven

Der er bl.a afsat 2 mio. kr. til at belyse mulighederne for eventuelt at etablere en havnaturfond og indsamle viden om naturen på havet i relation...
af Line Dalgaard Jensen
25 apr 2023

Finansloven for 2023 er endelig kommet på plads. Og trods den stramme økonomi så er der fundet lidt millioner til havet. 

Regeringen har store planer for havvind i de kommende år - og som også Danmarks Fiskeriforening har påpeget, så er det vigtigt, at der i etableringen af havvindmølleparker tages hensyn til fiskeri og natur.

I finansloven påpeges det også, at udbygning af havvindmølleparker skal ske under hensyntagen til biodiversitet og naturen i havene. Derfor skal mulighederne for eventuelt at etablere en havnaturfond undersøges. Der skal også indsamles viden om naturen på havet i relation til udbygning af havvind, bl.a. hvordan der kan laves kompenserende tiltag for naturen i takt med, at der udbygges havvind.

Der er i alt afsat 2 mio. kr. 

Derudover er PFAS og generationsforurening også på Finansloven. Der afsættes ti millioner kroner i 2023 til gennemførelse af et eller flere demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS-forureninger.Der er også afsat tre millioner kroner i 2023 og fem millioner kroner i 2024 til en såkaldt videnstaskforce om PFAS, der skal lave en opsamling af den viden, der findes om PFAS både nationalt og internationalt.

Havets natur

Der skal i de kommende år ske en væsentlig udbygning af vedvarende energi, herunder ved opstilling af havvind. Den planlagte udbygning af vedvarende energi ved havvindmølleparker skal ske under hensyntagen til biodiversitet og naturen i havene.

Aftalepartierne er enige om at belyse mulighederne for eventuelt at etablere en havnaturfond. De økonomiske konsekvenser og muligheden for at inddrage private midler vil i den forbin- delse skulle afdækkes.

Der skal også indsamles viden om naturen på havet i relation til udbygning af havvind. Der skal bl.a. indsamles viden om, hvordan der kan laves kompenserende tiltag for naturen i takt med, at der udbygges havvind.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023 til formålet.

Kilde: Finansloven for 2023

Læs mere om:

Flere Nyheder