Havet på finansloven

Der er bl.a afsat 2 mio. kr. til at belyse mulighederne for eventuelt at etablere en havnaturfond og indsamle viden om naturen på havet i relation til udbygning af havvind

Finansloven for 2023 er endelig kommet på plads. Og trods den stramme økonomi så er der fundet lidt millioner til havet. 

Regeringen har store planer for havvind i de kommende år – og som også Danmarks Fiskeriforening har påpeget, så er det vigtigt, at der i etableringen af havvindmølleparker tages hensyn til fiskeri og natur.

I finansloven påpeges det også, at udbygning af havvindmølleparker skal ske under hensyntagen til biodiversitet og naturen i havene. Derfor skal mulighederne for eventuelt at etablere en havnaturfond undersøges. Der skal også indsamles viden om naturen på havet i relation til udbygning af havvind, bl.a. hvordan der kan laves kompenserende tiltag for naturen i takt med, at der udbygges havvind.

Der er i alt afsat 2 mio. kr. 

Derudover er PFAS og generationsforurening også på Finansloven. Der afsættes ti millioner kroner i 2023 til gennemførelse af et eller flere demonstrationsprojekter for oprensning af PFAS-forureninger.Der er også afsat tre millioner kroner i 2023 og fem millioner kroner i 2024 til en såkaldt videnstaskforce om PFAS, der skal lave en opsamling af den viden, der findes om PFAS både nationalt og internationalt.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...