Ny overenskomst – nye takster

Ny overenskomst har betydning for timeløn og pensionsbidrag

Fornylig landede en række overenskomster. Heriblandt fiskernes, som er en aftale mellem Danmarks Fiskeriforening/ Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 3F Transport.

Med den nye aftale sker der en række ændringer i timeløn og pensionsbidrag. 

 

Fra 1. marts 2023

Timeløn pr. 1. marts 2023: kr. 187,00. (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 187 = kr. 1383,80)

Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 310,80
Timesats er ændret til kr.200,00
Dagssats er ændret til kr. 1480,00. (7,4*200)

Procentsatser er ændret til fordeling arbejdsgiver/partsfisker: 11/10%.

 

Fra 1. marts 2024

Timeløn pr. 1. marts 2024: kr. 193,00 (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 193 = kr. 1428,20)

Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 334,11.
Timesats er ændret til kr. 215,00
Dagssats er ændret til kr. 1591,00.  (7,4*215)

Procentsatser er uændret til fordeling arbejdsgiver/partsfisker: 11/10%.

 

Man opgør pensionsgivende fiskedage på følgende måde:

  • Ved fangstrejser over 24 timer regnes for hver 24 timers periode én pensionsgivende fiskedag
  • Overskydende timer indtil 12 timer udløser ikke en pensionsgivende fiskedag
  • Overskydende timer fra 12 til 24 udløser en pensionsgivende fiskedag
  • Ved fangstrejser under 24 timer udløser alle fangstrejser uanset antal timer én pensionsgivende fiskedag.

Husk at notere klokkeslæt for afsejlningstidspunkt og landingstidspunkt i fiskerens afregningsbilag: Ellers tages der udgangspunkt i kalenderdage.

For lærlingene sker der også en række ændringer. Få det samlede overblik her.