Ny overenskomst - nye takster

Ny overenskomst har betydning for timeløn og pensionsbidrag
af Line Dalgaard Jensen
24 apr 2023

Fornylig landede en række overenskomster. Heriblandt fiskernes, som er en aftale mellem Danmarks Fiskeriforening/ Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 3F Transport.

Med den nye aftale sker der en række ændringer i timeløn og pensionsbidrag. 

 

Fra 1. marts 2023

Timeløn pr. 1. marts 2023: kr. 187,00. (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 187 = kr. 1383,80)

Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 310,80
Timesats er ændret til kr.200,00
Dagssats er ændret til kr. 1480,00. (7,4*200)

Procentsatser er ændret til fordeling arbejdsgiver/partsfisker: 11/10%.

 

Fra 1. marts 2024

Timeløn pr. 1. marts 2024: kr. 193,00 (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 193 = kr. 1428,20)

Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 334,11.
Timesats er ændret til kr. 215,00
Dagssats er ændret til kr. 1591,00.  (7,4*215)

Procentsatser er uændret til fordeling arbejdsgiver/partsfisker: 11/10%.

 

Man opgør pensionsgivende fiskedage på følgende måde:

  • Ved fangstrejser over 24 timer regnes for hver 24 timers periode én pensionsgivende fiskedag
  • Overskydende timer indtil 12 timer udløser ikke en pensionsgivende fiskedag
  • Overskydende timer fra 12 til 24 udløser en pensionsgivende fiskedag
  • Ved fangstrejser under 24 timer udløser alle fangstrejser uanset antal timer én pensionsgivende fiskedag.

Husk at notere klokkeslæt for afsejlningstidspunkt og landingstidspunkt i fiskerens afregningsbilag: Ellers tages der udgangspunkt i kalenderdage.

For lærlingene sker der også en række ændringer. Få det samlede overblik her. 

Læs mere om:

Flere Nyheder