791 Brexit-millioner ud til fiskerne

Danske fiskere har nu fået udbetalt i alt 791 mio. kr. i Brexit-kompensation for værditab af deres kvoter

Fiskeristyrelsen har nu afsluttet behandlingen af ansøgninger om kompensation for kvoteværditab. Kompensationen udbetales til aktive erhvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber for deres tab, der skyldes reduktionen af individuelt ejede fiskekvoter som følge af handelsaftalen med Storbritannien. Kompensationen er finansieret af EU-midler.

Ved ansøgningsfristens udløb har Fiskeristyrelsen modtaget 164 ansøgninger. 157 ansøgere har modtaget kompensation for i alt ca. 791 mio. kr. 7 ansøgere har modtaget afslag på deres ansøgning, fordi deres kvoteværditab var mindre end 10.000 kr., eller fordi de ikke var aktive fiskere på ansøgningstidspunktet.

Der er modtaget ansøgninger for lidt mindre end den politisk fastsatte økonomiske ramme på 840,8 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at nogle potentielle ansøgere i stedet har valgt at ophugge deres fartøj. Andre ansøgere har valgt ikke at gøre brug af muligheden for at søge om en forhøjet kompensationsrate, hvilket ville have været betinget af, at ansøgeren gennemførte visse grønne indsatser i virksomheden (grøn top-op).

De udbetalte midler giver fiskerne kompensation for det permanente værditab, som reduktionen af deres individuelt ejede kvoter har medført. Støtten skal mindske de negative konsekvenser af brexit og gør det muligt for fiskerne at tilpasse sig den nye situation med reducerede kvoter efter brexit.

Ordningen er statsstøttegodkendt af EU-Kommissionen og finansieret af EU-midler fra EU’s Brexittilpasningsreserve.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...