Danmarks Fiskeriforenings medlemmer lander fisk for 1,6 mia. kr.

Samlet set landede de danske fiskere fisk og skaldyr for knap 3 milliarder kroner i 2022. Størstedelen kom fra fiskere, som er medlemmer af DFPO eller DPPO

Knap 3 milliarder kroner, og over halvdelen kommer fra fiskere, som er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening (DFPO).

Det er resultatet af fiskeriet i 2022, hvis man ser nærmere på landingsværdien for fisk og skaldyr.

Helt præcist landede medlemmerne af Danmarks Fiskeriforening fisk for 1,6 milliarder kroner.

Medlemmerne af Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) landede fisk for knap 1,1 milliarder kroner.

Foruden DFPO’s og DPPO’s medlemmers landinger blev der landet dybvandsrejer fra grønlandsk farvand og fra Barentshavet for 182 millioner kroner. De bliver primært fanget af Ocean Prawns, der er associeret medlem hos DFPO.

Derudover blev der landet fisk og skaldyr for 94 millioner kroner af fiskere, som ikke er medlemmer af DFPO og DPPO.

Hvor mange af landingerne, som medlemmerne af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) stod for, vides ikke.

 

Jomfruhummeren rykker

For DFPO-fiskerne var det især fiskeriet efter jomfruhummere, der udgjorde den største andel af landingsværdien. Herefter fulgte fiskeriet efter rødspætter og torsk.

DFPO’s medlemmer landede jomfruhummere for 320 millioner kroner, og rødspætter og torsk for henholdsvis 175 og 119 millioner kroner.

Næstefter kom fiskeriet efter kulmuler og dybvandsrejer, som udgjorde en landingsværdi for DFPO’s medlemmer på henholdsvis 91 og 88 millioner kroner.

 

Priserne redder resultatet

2022 var et udfordrende år for dansk fiskeri på grund af høje brændstofpriser og lave kvoter på vigtige arter som torsk, kuller og mørksej. Heldigvis trak det op, at fiskerne fik gode priser for deres fangster.

For Danmarks Fiskeriforenings medlemmer endte det derfor med en fremgang på 120 millioner kroner, hvis man sammenligner med 2021.

Forhåbentlig bliver 2023 endnu bedre.