1,2 mia. kr. i brexithjælp er nu udbetalt til dansk fiskeri og fiskeindustri

Dermed er al støtten til fiskerisektoren udbetalt inden for den af EU fastsatte frist, som er den 31. december 2023

Storbritanniens udtræden af EU har haft store konsekvenser for den danske fiskerisektor, særligt fordi Danmark mistede fiskerimuligheder i britisk farvand.   

EU vedtog derfor at oprette en brexittilpasningsreserve for at afbøde de negative konsekvenser af brexit. Den danske andel af brexittilpasningsreserven (brexit-reserven) er samlet omkring 2 mia. kr., hvoraf ca. 1.272 mio. kr. var afsat til fiskerisektoren og lokalområderne. Midlerne blev fordelt til forskellige dele af sektoren ved politisk aftale mellem samtlige partier i Folketinget i december 2021. 

Fiskeristyrelsen har siden maj 2023 udbetalt i alt 1,2 mia. kr. til fiskerisektoren. Den endelige frist for at bruge pengene fra brexit-reserven er den 31. december 2023, og der er blevet arbejdet intensivt på at få de sidste udbetalinger sendt afsted.

Størstedelen af midlerne er udbetalt af Fiskeristyrelsen som kompensation til fiskere, der den 31. december 2020 ejede kvoter, som blev reduceret som følge af brexit.

Derudover har der været mulighed for at ansøge om støtte til ophugning af sit fiskerfartøj. Her er der udbetalt støtte til ejere af 28 fiskerfartøjer. Støtten til ophugning har til formål at reducere fiskerikapaciteten, så den passer til de reducerede fiskerimuligheder for danske fiskere efter brexit.

Overblik over de forskellige brexit-ordninger til fiskeriområdet

Pulje til kompensation for fiskeres tab af kvoteværdi

Der er udbetalt ca. 791 mio. kr. til ejere af 157 fiskerfartøjer. Kompensationen er beregnet på baggrund af reduktion i individuelt ejede fiskekvoter som følge af brexit.

Pulje til ophugning af fiskefartøjer

Der er udbetalt ca. 215 mio. kr. for ophugning af 28 fiskerfartøjer, som hermed er taget permanent ud af fiskeriet. Der er i den forbindelse også opkøbt fra de ophuggede fartøjer. De opkøbte kvoter skal understøtte, at kystfiskerne kan fastholde deres fiskeri på et niveau svarende til før brexit.

Pulje til kompensation til forarbejdningsindustrien

Der er udbetalt ca. 129 mio. kr. til 5 fiskeforarbejdningsvirksomheder, for at kompensere tab i råvaregrundlag som følge af brexit.

Pulje til kompensation for indkomsttab i 1. kvartal af 2021

Der er udbetalt ca. 13 mio. kr. til ejere af 13 fiskerfartøjer for at kompensere for det umiddelbare indkomsttab i 1. kvartal 2021 forårsaget af brexit.

Pulje med de minimis støtte til ejere af fiskerfartøjer

Der er udbetalt ca. 1 mio. kr. til ejere af 10 fiskerfartøjer. Deminimis støtten kompenserer for indkomsttab som følge af brexit i den resterende del af 2021.

Pulje til udvikling i lokalområderne (LAG)

Der forventes at blive udbetalt i alt ca. 18 mio. kr. til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af brexit på virksomheder og lokalsamfund. Puljen er udmøntet under de lokale aktionsgrupper (LAG).

Udover ovenstående puljer er der anvendt ca. 66 mio. kr. fra brexit-reserven til at kunne imødekomme nye krav til IT-understøttelse, dataoverførsel og nye kontrolforanstaltninger i fiskerikontrollen, som følger af brexit-aftalen og ca. 7 mio. kr. til Fiskerikommissionens arbejde.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...