Ansøgningsrunde om fiskeri af fladfisk i Tyskland er nu åben

Fiskerfartøjer, der er indregistreret i Danmark, kan nu søge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk end rødspætter i tysk farvand i Østersøen

Fiskerfartøjer, der er indregistreret i Danmark, kan nu søge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk end rødspætter i tysk farvand i Østersøen fra 1. januar til 31. december 2024.

følge EU-Grundforordningen fra 2013 er det kun tilladt at fange rødspætter i Tyskland. Derfor er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af fiskerfartøjer, der er indregistreret i Danmark, i tysk farvand i Østersøen i ICES-område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

Fiskere med følgende fartøjer indregistreret i fartøjsregistret kan søge:

1. Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.

  • Der kan maksimalt udstedes 24 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.

 

2. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder.

  • Der kan maksimalt udstedes 36 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.
  • Tilladelser vil først tildeles til de fartøjer, som ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fiskerioperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i perioden 2016-2020. For de resterende ansøgere afgør Fiskeristyrelsen derefter ved lodtrækning, hvilke fartøjer der skal have tilladelse jævnført §5 stk. 3. 

3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover og med en motorkraft på mellem 221 kW og 580 kW, jf. dog § 5 stk. 4og § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

  • Der kan maks. udstedes 3 tilladelser. Hvis der er modtaget flere ansøgninger inden fristens udløb, afgør Fiskeristyrelsen ved lodtrækning, hvilke fartøjer, der skal have tilladelse.
  • Tilladelser vil først tildeles til de fartøjer, som ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fiskerioperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i perioden 2016-2020. For de resterende ansøgere afgør Fiskeristyrelsen derefter ved lodtrækning, hvilke fartøjer der skal have tilladelse jævnført §5 stk. 4.  og § 27, stk. 1.
  • Hvis der forekommer lodtrækning, må den samlede kapacitet maksimalt komme op på 1.105 kW.

Bemærk, at der i forbindelse med tilladelsen, er en lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31. juli. Positioner for området fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

Tilladelserne bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221kW eller derunder, efter ansøgningstidspunktet, får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Sådan søger du

Ansøgning om tilladelse, jf. § 2, skal sendes på e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Efter ansøgningsfristen vil ansøgningerne blive behandlet af Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal være modtaget af Fiskeristyrelsen senest d. 17. december 2023.

Der vil ikke blive åbnet for ansøgninger igen for denne periode.

Tilladelserne vil gælde indtil 31. december 2024.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...