Fra årsskiftet skal erhvervsfiskere nu have tilladelse til fiskeri efter stenbider

Fra 1. januar 2024 er det en betingelse for at kunne fiske, medbringe og lande stenbider, at fartøjets direkte ejer har en tilladelse til at udøve dette fiskeri med fartøjet

Stenbider. Arkivfoto

Det er kun fartøjer, der anvender bundgarn og øvrige garnredskaber, som kan få tilladelse til fiskeri efter stenbider.

Den 1. januar bliver der åbnet for, at fartøjets ejer kan søge om en tilladelse.

Særlige vilkår for fiskeri efter stenbider
I tilladelsen til fiskeri efter stenbider vil der gælde følgende særlige vilkår:

1. I tilladelsesperioden skal der føres logbog, uanset om fartøjet efter gældende regler ikke er logbogspligtigt jf. bekendtgørelse nr. 793 af 2. juni 2022.

2. For fartøjer, der fører elektronisk logbog, og som anvender garn, angives antallet af anvendte garn under rubrikken ”antal”. I rubrikkerne ”længde” og ”dybde” angives længde og dybde for hvert anvendt garn.

3. For fartøjer, der fører papirlogbog, og som anvender garn, angives antallet af anvendte garn under rubrikken ”redskab”. I rubrikken ”redskabsstørrelse” angives længde og dybde for hvert anvendt garn.

4. Fangst af stenbiderhun anføres i logbogen med LUMF, og fangst af stenbiderhan anføres i logbogen med LUMM. Mængden skal opgøres i kilo.

5. Mængden af rogn anføres i landingserklæringen i kilo med rogn (ROE).

Yderligere oplysninger
Ansøgning om tilladelse til fiskeri efter stenbider skal sendes til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Fiskeristyrelsen vil behandle ansøgninger og udstede tilladelser løbende. Sagsbehandlingstiden for en ansøgning vil som udgangspunkt være 3 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen.
Læs mere om tilladelsesvilkårene  

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere

Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget...