Midlertidig lukning af et område i Nordsøen

Meddelelse om straksregulering nr. 56 - 2023 Midlertidig lukning af et område i Nordsøen på baggrund af prøve nr. RTCDNK2341

I perioden fra og med onsdag den 06. december 2023 til og med tirsdag den 26. december 2023 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Område prøve nr. RTCDNK2341

  • 56° 52,0 N  007° 28,7 Ø
  • 56° 59,4 N  007° 39,8 Ø
  • 56° 56,8 N  007° 48,1 Ø
  • 56° 49,2 N  007° 36,9 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

– tejner

– kammuslingeskraber 

– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arten torsk, overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet,  jf. bilag 4.

Meddelelsen træder i kraft den 06. december 2023 og er gældende til og med den 26. december 2023.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...