Miljøministeren udspurgt om ballastvand

Det er den konservative miljøordfører, der vil vide mere om udenlandske fartøjers ballastvand

Foto: Arkiv

Det er det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard, der i kraft af sin rolle som miljøordfører, har stillet to spørgsmål til miljøminister Magnus Heunicke (S).

Hun vil gerne vide mere om evt. problemer i forbindelse med udenlandske fartøjers ballastvand i danske farvande.

Hvor mange invasive arter? 

Første spørgsmål fra miljøordføreren går på, at hun gerne vil have ministeren til at redegøre for, hvilke invasive arter, der allerede er bragt til de danske farvande fra skibes ballastvand, og hvilke konsekvenser det har haft.

Miljøministeren har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der er kommet med følgende svar.

– Miljøstyrelsens nationale bruttoliste indeholder 123 marine, ikke-hjemmehørende arter, hvoraf 19 er vurderet som invasive (opdateret primo 2023). De invasive arter fremgår af nedenstående liste. Pga. manglende data findes der ikke en samlet databaseret undersøgelse af de invasive arters skadelige påvirkninger på økosystemer og hjemmehørende arter. Identifikation af, hvordan en ikke-hjemmehørende art har spredt sig til Danmark, baseres derfor hovedsageligt på ekspertvurderinger. Heraf fremgår, at for ca. 32 pct. af arterne på den nationale bruttoliste kan spredningsvejen ikke identificeres. For ca. 24 pct. af arterne har de spredt sig til Danmark efter først at være blevet introduceret i et naboland (såkaldt sekundær spredning). Ca. 23 pct. af arterne er spredt til Danmark med ballastvand, ca. 11 pct. er spredt som følge af havbrug/akvakultur, ca. 4 pct. er spredt via skibsbegroning, mens ca. 6 pct. er introduceret via andre veje som f.eks. parasitter på andre dyr, udsætning m.v.

Listen med de 19 invasive arter findes i faktaboksen nederst i artiklen.

Skader ballastoperationer?

Det andet spørgsmål, som Mette Abildgaard har stillet til ministeren, går på, hvorvidt havmiljøet bliver belastet af de mange skibe, der dagligt passerer igennem eller opholder sig i danske farvande og udfører ballastoperationer.

Hertil svarer ministeren, at aktive tilsyn med fartøjers ballastvand vil starte op efter erfaringsopbygningsfasen udløber.

Han tilføjer til sit svar, at han inden da vil bede Miljøstyrelsen om at tilrettelægge det kommende tilsyn, så tilsynet bliver effektivt til formålet og via IMO-samarbejdet løbende, tager andre landes relevante resultater og viden samt brancheorganisationers relevante input i betragtning.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...