Vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild

Meddelelse om straksregulering nr. 2 – 2024 om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A

Med virkning fra og med den 1. januar 2024 gælder følgende vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A.

Sildefiskeri i Nordsøen inkl. Limfjorden

Inden for den mængde, der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 95 stk. 2 jf. bilag 2 kolonne H på i alt 778,9 tons, afsættes der 467,3 tons til fiskeri Nordsøen 4AB og 311,6 tons til fiskeri i Limfjorden 4L.

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB

Inden for en mængde på 467,3 tons og i henhold til § 95 stk. 2, åbnes der med virkning

Fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Nordsøen ICES-område 4AB.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

For fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 311,5 tons.

Fra den 1. januar 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 30.000 kg sild pr. kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 155,8 tons.

Fra den 1. januar 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 25.000 kg sild pr. kalendermåned. 

Sildefiskeri i Limfjorden 4L

Inden for en mængde på 311,5 tons samt i henhold til §95 stk. 2, åbnes der med virkning

fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Limfjorden 4L.

Fra den 1. januar 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 50.000 kg sild pr. kalendermåned.

Kun fartøjer, der opfylder § 4 i bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri bekendtgørelse nr. 366 af 2. april 2019, kan opnå tilladelse til kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden. 

Sildefiskeri i Skagerrak og Kattegat

Inden for den mængde der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §95 stk. 2 jf. bilag 2 på i alt 125,0 tons åbnes der med virkning fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Skagerrak og Kattegat ICES-område 3A.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:

Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 83,3 tons.

Fra den 1. januar 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:

Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 1. januar 2024 for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 41,7 tons.

Fra den 1. januar 2024 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg sild pr. kalendermåned.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 16.

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sild med virkning fra den 1. januar 2024 skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest søndag den 31. december 2023. Tilladelser udstedes i uge 1 2024 for perioden fra den 1. januar til og med 31. januar 2024.

Ansøgninger til fiskeri i efterfølgende måneder skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 25. i måneden før.

Indkommer der ansøgninger i et antal, der afstedkommer at den fulde rationsmængde ikke kan tildeles alle ansøgere pr. rationsperiode inden for den enkelte længdekategori og farvandsområde, fordeles den resterende mængde ligeligt blandt de ansøgere, der opfylder vilkårene for tildeling af tilladelse.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles

Tobissæsonen står for døren

Dårlige vejrforhold forventes at give en sløj start på fiskeriet efter tobis i Nordsøen

Tobissæsonen står for døren

Dårlige vejrforhold forventes at give en sløj start på fiskeriet efter tobis i Nordsøen