Fiskeriministeren har svaret Messerschmidt

Hvad er egentlig ministerens holdning til EU-reglerne om torskepaneler? Det har han nu svaret på

I sidste uge stille formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt et åbnet spørgsmål til fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Spørgsmålet lød:

”Hvad er ministerens holdning til de nye EU-regler, der trådte i kraft sidste år, og som pålægger store og små fiskekuttere at fiske med »torskepaneler« i garnet i Kattegat, og vil ministeren arbejde for, at der kan blive genindført en dispensationsordning til de små både under ti meter?”

Partiformanden begrundede sit spørgsmål med, at de nye regler lader til at påvirke især små fiskekutteres fangst, da disse ikke har nok motorkraft til at trække garnet ind og sejle fremad samtidig. Dette gør, at ikke kun torsk får muligheden for at flygte, det gør andre fiskearter også.

Nu har fiskeriministeren så svaret på det åbne spørgsmål. Hans svar lyder:

De regler for trawlredskaber, der gælder for Kattegat, er fastsat i EU-lovgivning og i nationale regler. EU-lovgivningen gælder både for de svenske, tyske og danske fiskere, der fisker i Kattegat. For bundtrawl i Skagerrak og Kattegat fastætter EU-forordningen om tekniske regler (EU 2019/1241), at der ved anvendelse af trawlredskaber med maskestørrelser på mindst 90 mm, skal være monteret et selektionspanel. Det er efter de gældende EU-regler ikke muligt at dispensere generelt fra kravet om, at der skal være monteret et selektionspanel for fartøjer under ti meter.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at DTU Aqua inden for rammerne af det kameraprojekt, der er igangsat i Kattegat, arbejder med et videnskabeligt forsøgsfiskeri, der bl.a. skal undersøge muligheden for at fiske tunger med mere effektive redskaber og samtidigt undgå uønskede bifangster af torsk. Inden for rammerne af et sådant projekt giver EU-lovgivningen mulighed for at fiske med andre redskaber end de almindeligvis tilladte i en tidsbegrænset periode. Fiskere, der ønsker at høre mere om mulighederne for forsøgsfiskeri, kan eventuelt kontakte DTU Aqua for at høre nærmere om projektet.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...