Tilbagegang i fiskeriet efter kulmuler

De danske fiskeres fangster af kulmuler er for tiden reduceret til næsten ingenting

Foto: Fiskeri Tidende

2,7 ton kulmuler.

Det er, hvad det er blevet til for de danske fiskere i februar med en uge tilbage af måneden.

Til sammenligning fangede de danske fiskere i samme måned sidste år 96 ton kulmuler.

Det er den manglende adgang til norsk farvand, der er årsagen til den store tilbagegang i fiskeriet efter kulmuler, for det er her, de danske fiskere plejer at fange hovedparten af kulmulerne.

Januar bød også på tilbagegang i kulmulefiskeriet.

Her faldt landingerne fra 65 ton sidste år til 19 ton i år.

Landingsværdien for kulmuler i januar og februar var sidste år på 5,7 millioner kroner. Med en uge tilbage af februar i år er landingsværdien for de to måneder på 0,9 millioner kroner.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...