Gennemsnitlige afregningspriser for 2022

Meddelelse om straksregulering nr. 8 - 2023 gennemsnitlige afregningspriser for 2022

De gennemsnitlige afregningspriser for 2022, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §51 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2022 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 113-121, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 85.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

 

IOK/FKA-ART

Kr./Kg.

 
 

BLH1X14

2,07

 

BRS03A.

2,44

 

BRS3BCD-C

1,95

 

BRSIOK

2,82

 

DVH04-N.

83,04

 

DVH2AC4-C

53,83

 

DVH3A/BCD

65,46

 

DVR03A.

42,06

 

DVR04-N.

45,42

 

DVR2AC4-C

24,36

 

HAG678-

2,81

 

HAT04-N.

34,35

 

HMK578/14

8,67

 

KLM2AC4-C

24,75

 

KUL2AC4.

8,71

 

KUL3A/BCD

12,03

 

LKS3BCD-C

198,36

 

MAK2A34

11,29

 

MAK2A4N

10,62

 

MAK2CX14

12,06

 

MSJ2A34.

15,83

 

OES4L

60,44

 

PGH2AC4-C

101,48

 

RSP03AS

16,62

 

RSP2AC4.

24,68

 

RSP3AN

25,19

 

RSP3BCD-C

14,88

 

SIL1/2

5,39

 

SIL22/24

5,45

 

SIL25/32

2,14

 

SIL3A

4,67

 

SIL4AB

5,88

 

SIL4L

2,94

 

SIL5B6ANB

1,57

 

SPE2A34

2,99

 

TBS2A3A4

1,95

 

TNG24.

135,69

 

TNG3A/BCD

117,2

 

TOR/3BCD

17,47

 

TOR03AN

32,44

 

TOR03AS

19,98

 

TOR22/24

20,34

 

TOR25/32

11,53

 

TOR2AC4.

35,41

 

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister.

 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 31. januar 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...