Fiskeafgiftsfonden åbner for ansøgningsrunde for 2024

I år har fonden et særligt fokus på projekter, som fremmer muligheder for rådgivning til danske fiskere eller fremmer videnskabeligt arbejde mm.

Nu er det nu, hvis du vil søge om tilskud til projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling.

Fiskeafgiftsfonden har nemlig åbnet for ansøgninger for 2024. Sidste frist for ansøgninger er 1. september.

Skemaer, skabeloner mm findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk og har man spørgsmål kan de stilles til fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk

Tilsagn sendes ud i november.

 

Ny prioritering

Der forventes at være 11-12 mio. kr. at søge om under to forskellige projektområder.

Projektområde 1 dækker uddannelsesprojekter; helt konkret fiskeriets lærlinge- og efteruddannelse. Hertil er der afsat 7,5 mio. kr.

De resterende midler hører under projektområde 2, hvor der denne gang er et helt særligt fokus.  

På foranledning af Fiskeristyrelsen har Fiskeafgiftsfondens bestyrelse nemlig prioriteret formålene under projektområde 2. Det betyder, at projekter, som fremmer muligheder for rådgivning til danske fiskere eller fremmer videnskabeligt arbejde, forsøg, forskning og formidling med værdi for dansk fiskeri, prioriteres højest. Øvrige formål under projektområde 2 prioriteres derefter, hvis der er midler til det.

– Det er klart, at bestyrelsen altid har muligheden for at tilgodese et helt fantastisk og unikt projekt under øvrige formål uanset denne prioritering. Alle ansøgninger bliver behandlet af bestyrelsen, fortæller Kenn Skau Fischer, som udover at være administrerende direktør for Danmarks Fiskeriforening også er fondsadministrator for Fiskeafgiftsfonden.

 

Tæt på fiskeriet

Fiskeafgiftsfonden midler kommer fra en promilleafgift på omsætningen i dansk fiskeri. Så hvor mange penge, der helt præcis er at søge om, afhænger af omsætningen i dansk fiskeri.

Fordi det er de danske erhvervsfiskere, som indbetaler til fonden, er der også vigtigt, at de projekter, som støttes, rent faktisk gør en forskel i dansk fiskeri.

– Set i lyset af de mange udfordringer, som fiskerierhvervet står over for i disse år, er det vigtigt, at fondens midler tildeles til projekter, som umiddelbart kan komme til at gøre gavn og nytte for fiskeriet, påpeger Kenn Skau Fischer, hvilket hele bestyrelsen i Fiskeafgiftsfonden er enige i.

På det seneste bestyrelsesmøde blev det understreget, at fonden bør lægge vægt på projekter ”tæt på fiskeriet”. Det må også gerne være projekter med fokus på alternative muligheder, der kan hjælpe erhvervsfiskeriet videre.

Dette understøttes af den nye prioritering på projektområde 2, hvor projekter tæt på fiskeriet prioriteres højest.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...