Jomfruhummerne fylder mere og mere i dansk fiskeri

De danske fiskere landede sidste år jomfruhummere for flere penge, end de landede rødspætter og torsk for tilsammen

Torsk og rødspætter var i mange år de to arter, der fyldte mest i det danske konsumfiskeri.

Sådan er det ikke længere.

Sidste år landede de danske fiskere jomfruhummere for 328 millioner kroner, hvilket er mere, end de danske fiskere landede rødspætter og torsk for tilsammen.

Landingsværdien for rødspætter var sidste år på 180 millioner kroner, og for torsk var den 122 millioner kroner.

Set i forhold til den samlede landingsværdi for fisk og skaldyr udgjorde jomfruhummernes andel 11 procent i 2022, og for rødspætter og torsk var andelen henholdsvis 6 procent og 4 procent.

Forskydningen er sket over nogle ganske få år.
Vi skal ikke længere tilbage end til 2018, før landingsværdien for både rødspætter og torsk var større end for jomfruhummere.

Det år landede de danske fiskere rødspætter for 316 millioner kroner, torsk for 300 millioner kroner og jomfruhummere for 270 millioner kroner.

Der er altså først og fremmest tale om en tilbagegang i fiskeriet efter både rødspætter og torsk.

Der er flere forklaringer på udviklingen.

Når landingsværdien for jomfruhummere er steget, skyldes det prisstigninger. I 2018, som var et år med lave priser på jomfruhummer, fik de danske fiskere i gennemsnit 54 kroner per kilo. I 2022 var gennemsnitsprisen steget til 69 kroner per kilo.

Der har også været markante prisstigninger på både rødspætter og torsk i perioden, men det står langt fra mål med den store tilbagegang i fiskeriet.

Mængden af landede rødspætter fra Nordsøen er faldet fra knap 9.000 ton i 2018 til 3.300 ton i 2022. Målt i procent er tilbagegangen på samme niveau i både Østersøen og i Kattegat, mens tilbagegangen er noget mindre i Skagerrak. Her er mængden af landede rødspætter faldet fra godt 4.000 ton til knap 3.000 ton fra 2018 til 2022.

Mens tilbagegangen i rødspættefiskeriet hovedsageligt skyldes dårligt fiskeri, er situationen en anden for torskefiskeriet. Her skyldes tilbagegangen først og fremmest voldsomme reduktioner i kvoten.

Fra Østersøen landede de danske fiskere i 2018 torsk for 55 millioner kroner. I 2022 blev der landet torsk fra Østersøen for mindre end 2 millioner kroner.

Fra Nordsøen landede de danske fiskere i 2018 torsk for 137 millioner kroner. I 2022 blev der landet torsk fra Nordsøen for 71 millioner kroner.

En tilsvarende tilbagegang har der været i Skagerrak, hvor landingsværdien for torsk faldt fra 100 millioner kroner i 2018 til 49 millioner kroner i 2022.

Ser man på, hvordan fiskeriet har været i de første fem måneder af 2023, er situationen den, at der er landet jomfruhummere for 122 millioner kroner mod 97 millioner kroner i samme periode sidste år.

For rødspætter var landingsværdien på 62 millioner kroner, hvilket den også var sidste år.

For torsk er kvoten i år sat markant op i Nordsøen og Skagerrak, og det smitter tydeligt af på landingsværdien, som er steget fra 44 millioner kroner i perioden sidste år til 63 millioner kroner i år.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...