Værdien af danskfangede kuller er tredoblet på to år

Kuller er blevet en meget vigtig art for de danske fiskere i Skagerrak, hvor bestanden af kuller er vokset eksplosivt over de seneste år

Fiskeriet efter kuller er inde i en særdeles positiv udvikling.

På bare to år er landingerne fordoblet, og samtidig er prisen på kuller steget ganske markant, hvilket betyder, at landingsværdien for kuller er tredoblet fra 2020 til 2022.

I 2020 landede de danske fiskere godt 2.000 ton kuller til en værdi på 14 millioner kroner.

I 2022 landede de danske fiskere knap 4.000 ton kuller til en værdi på 45 millioner kroner.

Store forekomster i Skagerrak

Det er i Skagerrak, at man har oplevet den voldsomme fremgang i bestanden af kuller.

Lad os se på udviklingen her.

Fra Skagerrak landede de danske fiskere i 2020 godt 400 ton kuller.

I 2022 var landingerne fra Skagerrak næsten seksdoblet til knap 2.400 ton.

Samtidig steg prisen på kuller markant i perioden.

I 2020 havde de 400 ton kuller en landingsværdi på under 4 millioner kroner. I 2022 havde de 2.400 ton kuller en landingsværdi på næsten 33 millioner kroner. Det er tæt på en nidobling.

Kvoten blev hævet for lidt

Da ICES fremlagde sin rådgivning for fiskeriet i 2023, lød anbefalingen, at kullerkvoten i 2023 skulle hæves med 160 procent.

På trods af denne anbefaling valgte man fra politisk side kun at hæve kvoten med 30 procent.

Beslutningen om at hæve kullerkvoten langt mindre, end biologerne vurderede, at der var plads til i rådgivningen, vakte bekymring hos de danske fiskere.

– Selv om det er positivt, at kvoten stiger, kan vi ende i en situation, hvor kvoten hurtigt slipper op, lød det i den forbindelse fra Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Sådan ser det ud i år

Den markante fremgang i fangsterne af kuller er da også fortsat ind i 2023.

I årets første fem måneder har de danske fiskere landet godt 2.000 ton kuller mod godt 1.300 ton kuller i samme periode sidste år. Det er en fremgang på mere end 50 procent.

Landingsværdien for kuller er i perioden steget fra 15 til 21 millioner kroner.

Hanstholm er største modtager

Langt størstedelen af de danskfangede kuller landes til Hanstholm og Hirtshals.

Til Hanstholm landede de danske fiskere sidste år kuller for godt 16 millioner kroner, og til Hirtshals landede de danske fiskere kuller for knap 15 millioner kroner.

Herefter fulgte Thyborøn og Skagen.

Til Thyborøn landede de danske fiskere sidste år kuller for knap 6 millioner kroner, og til Skagen landede de danske fiskere kuller for godt 4 millioner kroner.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...