Bøgsted til ministeren: Hvor mange penge bruger vi på kontrol af fiskerne?

Fiskeriordfører vil have ministeren til at oplyse hvor mange penge, der årligt bruges på kontrol og overvågning af fiskerne

Kristian Bøgsted. Foto: Fiskeri Tidende

Danmarksdemokraternes fiskeriordfører Kristian Bøgsted har bedt fiskeriminister Jacob Jensen (V) svare på hvor mange penge, vi i Danmark bruger om året på at overvåge og kontrollere de danske fiskere.

Han har også bedt ministeren svare på, om ministeren mener, det i længden er holdbart med kameraovervågning af fiskerne, når man ser på hvor stor en del af fiskerne, der har fået problemer med stresssymptomer og mistrivsel på grund af overvågningen.

Han henviser i dette spørgsmål til et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, der for nylig slog fast, at kameraovervågningen af fiskerne har store negative indvirkninger på fiskernes sundhed og trivsel.

Kristian Bøgsted har endnu ikke fået svar på spørgsmålet om, hvor mange penge der bruges på overvågning og kontrol af fiskerne, men ministeren har svaret på spørgsmålet om det psykiske arbejdsmiljø.

I et skriftligt svar fra ministeren lyder det, at et godt arbejdsmiljø for fiskerne er vigtigt for ministeren, og at han hilser rapportens bidrag til debatten velkommen.

– Forholdene omkring fiskernes arbejdsmiljø vil indgå som del af evalueringen af kameraprojektet, som jeg har valgt at fremrykke til 1. oktober 2023. Jeg ser frem til en konstruktiv dialog med fiskerierhvervet herom, skriver ministeren.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...