Evaluering af kameraprojekt i Kattegat fremrykkes til oktober

Efter dialog med DFPO har ministeren fremrykket kamera-evaluering. Her vil han tage stilling til projektets fremtid - og arbejde for incitamenter

Evalueringen af kameraprojektet på trawlfartøjer i Kattegat er fremrykket et kvartal, så den nu skal være færdig 1. oktober 2023 frem for 31. december 2023.

Fiskeriminister Jacob Jensen (V) vil på baggrund af evalueringen træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i projektet. Samtidig vil ministeren arbejde for at skaffe flere incitamenter til at gøre det attraktivt at deltage i kameraordningen.

På baggrund af drøftelser med erhvervet har ministeren også besluttet af forlænge vejledningsperioden til slutningen af 2023. I vejledningsperioden, som der hidtil løb frem til den 1. juli 2023, vil Fiskeristyrelsen primært vejlede fiskerne fremfor at sanktionere ved overtrædelser, medmindre der er tale om grove eller gentagne overtrædelser. Erfaringerne viser, at vejledning har en høj præventiv effekt.

 

Minister: Vigtigt med holdbar løsning, der tager hensyn til både fiskere og fiskebestande

– Vi har et stort problem med den reducerede torskebestand i Kattegat, og derfor har jeg haft flere møder med fiskerne om den kameraordning, der er indført. Jeg vil gerne kvittere for den gode dialog, jeg har haft med Danmarks Fiskeriforening. Den har været konstruktiv og på den baggrund har jeg besluttet at fremrykke evalueringen af kameraprojektet, så vi hurtigere kan få en afklaring af projektets fremtid, siger fiskeriminister Jacob Jensen og fortsætter: 

– Jeg vil gerne se, hvad evalueringen viser af resultater, så jeg kan træffe en beslutning på det bedst mulige grundlag. Det er vigtigt for mig at finde en holdbar løsning, der både tager hensyn til fiskerne og beskyttelsen af vores fiskebestande. 

 

DFPO: Frivilligt med positive incitamenter

I dialogen mellem ministeren og Danmarks Fiskeriforening har man bl.a. talt om frivillighed og incitamenter. For fiskerne er det helt afgørende, at kamera ikke presses ned over hovedet på nogen.

– Jeg kan lytte mig til, at der i fiskeriet er et stort ønske om et samarbejde om en frivillig ordning, hvor fartøjerne har klare incitamenter til at deltage, uddyber ministeren, hvilket formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen bekræfter.

– Jeg hilser ministerens udmelding meget velkommen, og jeg er glad for, at ministeren tager fiskeriets bekymringer alvorligt og handler på dem. Vi har i dansk fiskeri fra starten efterlyst, at et kameraprojekt i Kattegat gennemføres i samarbejde med fiskeriet og ikke hen over hovedet på fiskerne. Et projekt af denne karakter skal være baseret på et grundigt forarbejde, gennemføres i samarbejde med de berørte fiskere, være baseret på frivillig deltagelse og med positive incitamenter for de fartøjer, som deltager i projektet, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen. 

 

 

 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...