Fiskerne støtter vognmændenes kamp

Danmarks Fiskeriforening har underskrevet støtteerklæring, som bakker op om vognmændenes frustrationer over vejafgifter

Rygterne florerer. 15. maj forventes rigtig mange og måske op mod 15.000 lastbiler at blokere vejnettet og standse udbringningen af fødevarer i Danmark.

Vognmændene har nemlig bebudet en omfattende protest mod den kommende vejafgift, som vil koste hver vognmand 1 kroner og 30 øre i afgift pr. kørt kilometer. Ifølge politikerne skal afgiften sikre en reducering i CO2-udledningen.

Det vil derfor være en yderst dårlig idé at lande fisk 15. maj, påpeger Danmarks Fiskeriforening.

Det er selvfølgelig lidt besværligt og irriterende for fiskerne, som dog bakker op om vognmændenes kamp. Blandt fiskerne er der stor sympati for vognmændenes kamp, og det forlyder, at der er fiskere, der deltager i demonstrationen.

Derfor har Danmarks Fiskeriforening også underskrevet en støtteerklæring i forbindelse med protesterne.

– Det er klart, at der i fiskeriet er stor sympati for vognmændenes kamp mod den nye afgift, og at vi tror på, at der findes en smartere vej til at nå klimamålene. Det er vigtigt, vi passer på erhvervslivet i Danmark, og vi er bekymrede for, at en del af regningen for den kommende vejafgift havner hos vores medlemmer, der i forvejen står over for en CO2-afgift, der gør store dele af fiskeriet ulønsomt, siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen.

For vognmændene kommer højst sandsynligt til at sende regningen videre til kunderne – heriblandt fiskerne, der får fragtet fisk rundt i landet. Dermed bliver fiskerne altså indirekte ramt af vejafgiften, altimens de også selv kæmper med den varslede C02-afgift i fiskeriet.

Logikken bag afgifterne er den samme – og afgifterne rammer lige skævt.

– Parolerne på borgen er, at hvis bare man sørger for, at brændstoffet bliver tilstrækkelig dyrt her i Danmark, så kommer der fart på den grønne omstilling, og vi når målsætningen om 70 procent CO2-reduktion. Men sådan er virkeligheden ikke. De overser fuldstændig, at der ikke er et realistisk alternativ til diesel. Det er der ikke i fiskeriet. Og det er der ikke for den tunge transport, siger Svend-Erik Andersen.

De frustrationer vognmændene oplever, kender man alt til i dansk fiskeri. I lighed med vognmændene står de danske fiskere også overfor en CO2-afgift, der vil gøre store dele af dansk fiskeri ulønsomt. Dertil skal lægges, at man  i fiskeriet kæmper med en diskussion om trawlfiskeriet, hvor følelser ofte fortrænger fakta. At kampen om havet er intensiveret som følge af den massive udbygning af havvindssektoren, der truer fiskeriets eksistensgrundlag. Endelig har Brexit kostet dyrt og ændret spillereglerne. Derfor er det helt forståeligt, at de danske fiskere også kan have brug for at lufte frustrationerne, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Der er ikke tvivl om, at fiskeriet er under pres, og mange derfor er frustrerede. Derfor er det også fortåeligt, hvis nogle fiskere vil bruge denne lejlighed – hvor de alligevel ikke kan komme af med deres fisk – til at vise deres utilfredshed og prøve at råbe politikerne op, siger Svend-Erik Andersen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...