Havplan rykker tættere på

Erhvervsminister Morten Bødskov forventer at lande aftale om en havplan inden sommer
af Line Dalgaard Jensen
04 maj 2023

Ifølge Altinget så skal arbejdet med havplanen nu for alvor til at tage fart.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har nemlig de seneste uger indledt drøftelser med Folketingets partier, skriver netmediet. Drøftelserne skal munde i ud i en aftale om en ny havplan, og den skal snart være på plads. 

- Det skal vi gerne være færdige med inden sommerferien, fordi vi skal have en ny havplan i september måned, siger Morten Bødskov.

For nylig meddelte regeringen, at den går efter at sikre plads til, at 30 procent af havet bliver udlagt til vedvarende energi. I den forbindelse har Danmarks Fiskeriforening og fiskerne påpeget, at det vil kræve tæt dialog med fiskeriet, så der både bliver plads til fiskeri og havvind.

Derudover har regeringen i sit regeringsgrundlag meldt ud, at det vil være en havplan med 10 procent strengt beskyttede områder og 20 procent beskyttede områder. Her lyder det også klart, at der skal være sameksistens mellem naturhensyn, havvind og fiskeri.

Ifølge Altingets kilder så har de seneste ugers møder været bilaterale, og der har ikke været tale om egentlige forhandlinger, men indledende drøftelser.   

Dét står der i regeringsgrundlaget om havplanen

Regeringen vil fremlægge en ny opdateret havplan, med en ambition om 10 pct. strengt beskyttet og 20 pct. beskyttet hav. Havplanen vil være økosystembaseret, basere sig på havstrategien og bl.a. indeholde en nærmere definition af de 20 pct. beskyttet hav, hvor regeringen forudsætter, at der er sameksistens mellem havvind, fiskeri og de nødvendige hensyn til natur og biodiversitet.

Læs mere om:

Flere Nyheder