Fælles fodslag om søpakkede landinger

I dag pakker og vejer fiskerne fangster til søs, men EU Kommissionen kræver ekstra kontrol. Det er ikke vejen frem og forringer kvaliteten, mener fiskeriforeninger og auktioner fra Nordsø-landene

De danske fiskere har i dag tilladelse til at pakke og veje fisk og skaldyr til søs. Det højner kvaliteten, sikrer friske fisk og sparer både fiskerne og auktionerne tid.

Win-win, men desværre har EU-Kommissionen vendt tomlen ned. De mener ikke, at de nuværende risikobaserede kontrolvejninger af søpakkede landinger er nok, så fiskerne står til at skulle pakke en del af fangsten om ved hver landing og få det vejet igen.

Hovedrystende lyder det fra fiskeauktionerne og Danmarks Fiskeriforening – og nu også kollegaerne fra Holland, Belgien, Tyskland og Frankrig.

På initiativ af auktionsmester Jesper Kongsted fra Hanstholm Fiskeauktion mødtes de i februar februar i Holland for at finde fælles fodslag i den svære situation.

– Det var et super møde – og jeg er faktisk rigtig glad og optimistisk. Fra Bologne til Hanstholm er vi enige om, at vi danner fælles front og går til kommissionen og/eller vores nationale myndigheder med budskabet om, at det her kan vi ikke arbejde under, lyder det fra auktionsmesteren, som bliver suppleret af chefkonsulent Jacob Handrup fra Danmarks Fiskeriforening, der er tovholder for en ny arbejdsgruppe:

– Vi laver en fælles slagplan. I stedet for, at vi opfinder forskellige løsninger, så slår vi kræfterne sammen.

 

Den danske model

Ideen er, at man sammen kan finde én god løsning – og her er den danske model for søpakkede landinger oplagt. De seneste år har fiskeauktionerne nemlig fintunet den med stor succes.

– Det har vi gjort i skøn forening med Fiskeristyrelsen. Det startede i en grøft, og så fik vi os modelleret på plads. Det har været et fornuftigt forløb, hvor vi havde en fornemmelse af, at vi skabte et godt system med stikprøver. Vi var i god gænge – derfor blev vi også slået helt ud af ludobrættet, da vi fik besked om, at EU ikke vil acceptere det, forklarer Jesper Kongsted, som ser en række konsekvenser tårne sig op.

Kontrolvejninger tager tid, flere folk på arbejde – ja, det er et stort arbejde med en stor regning. Samtidig er der en risiko for, at auktionerne ikke kan nå det, inden fiskene skal under hammeren, og derfor kommer nogle til at vente en dag ekstra med at blive solgt. Det vil gå ud over prisen og kvaliteten, som selvfølgelig også bliver påvirket af at skulle vejes og pakkes om.

– Der er rigtig mange aspekter i det, som jeg ikke tror, kommissionen har tænkt til ende, påpeger Jesper Kongsted.

 

Forståelse for virkeligheden

Fiskeauktionerne har anmodet Fiskeristyrelsen om at stå fast over for EU Kommissionen, og også lokale folketingspolitikere og danske EU-parlamentarikere er på sagen.

Det nyeste skridt er så sammenholdet på tværs af de forskellige landes foreninger og fiskeauktioner.

– I dag er det meget forskelligt, hvordan landene gør. Især hollænderne står også lige nu i en svær situation, da de har gjort som i Danmark, fordi de netop mente, at det var vejen frem, forklarer Jacob Handrup, og Jesper Kongsted tilføjer: 

– Forhåbentlig kan vi råbe de ansvarlige op og give dem indblik i og forståelse for, hvordan tingene er herude i virkeligheden.