Her er EU-Norge aftalerne

I weekenden landede aftalen mellem EU og Norge - eller aftalerne. Der er nemlig tre, og du finder dem her
af Line Dalgaard Jensen
20 mar 2023

EU og Norge er nu endelig færdige med forhandlingerne om fiskeriet for 2023. De har underskrevet i alt tre bilaterale aftaler.

Aftalerne sikrer gensidig adgang til hinandens farvande, kvoter i Skagerrak og Kattegat og udveksling af kvoter.

De tre aftaler finder du lige her. 

  • European Union (on behalf of Sweden) and Norway for 2023 Download
  • European Union and Norway for 2023 - Skagerrak and Kattegat Download
  • European Union and Norway for 2023 Download

 

Følgende er bl.a. aftalt... 

Det er bl.a. besluttet at begrænse sildefangster i Skagerrak og Nordsøen. Ifølge EU-Kommissionen sker det for at beskytte den vestlige Østersøs sildebestand. Parternes andel af kvoten er uændret.

Den gensidige adgang for de fælles forvaltede bestande i Nordsøen falder en smule. EU's adgang til norsk zone i Nordsøen reduceres med 7,5 procent for de fælles forvaltede bestande sammenlignet med niveauet for 2022. Også adgangen til at fiske atlanto-skandinavisk sild i norsk farvand reduceres - til 85 pct. af EU’s kvote for 2023

Samtidig får Norge adgang til at fiske 150.000 tons blåhvilling i EU-farvande.

Der blev også byttet kvoter. EU vil bl.a. modtage 9.150 tons arktisk torsk for 2023, samtidig med at 74.000 tons blåhvilling overføres til Norge.

 

Kommissær: Udfordringer, men grundlag for samarbejde

En aftale, der glæder EU's fiskerikommissær.

- Denne aftale sikrer gensidig adgang til farvande og vigtige fiskerimuligheder for fiskere på begge sider. Jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har fundet foranstaltninger til at sikre fiskebestandenes bæredygtighed, især for genopretning af vestlige Østersøsild, siger fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius: 

- Selvom der stadig er udfordringer, danner denne aftale grundlaget for et positivt samarbejde på begge sider.

Læs mere om:

Flere Nyheder