Her er EU-Norge aftalerne

I weekenden landede aftalen mellem EU og Norge - eller aftalerne. Der er nemlig tre, og du finder dem her

EU og Norge er nu endelig færdige med forhandlingerne om fiskeriet for 2023. De har underskrevet i alt tre bilaterale aftaler.

Aftalerne sikrer gensidig adgang til hinandens farvande, kvoter i Skagerrak og Kattegat og udveksling af kvoter.

De tre aftaler finder du lige her. 

  • European Union (on behalf of Sweden) and Norway for 2023 Download
  • European Union and Norway for 2023 – Skagerrak and Kattegat Download
  • European Union and Norway for 2023 Download

 

Følgende er bl.a. aftalt… 

Det er bl.a. besluttet at begrænse sildefangster i Skagerrak og Nordsøen. Ifølge EU-Kommissionen sker det for at beskytte den vestlige Østersøs sildebestand. Parternes andel af kvoten er uændret.

Den gensidige adgang for de fælles forvaltede bestande i Nordsøen falder en smule. EU’s adgang til norsk zone i Nordsøen reduceres med 7,5 procent for de fælles forvaltede bestande sammenlignet med niveauet for 2022. Også adgangen til at fiske atlanto-skandinavisk sild i norsk farvand reduceres – til 85 pct. af EU’s kvote for 2023

Samtidig får Norge adgang til at fiske 150.000 tons blåhvilling i EU-farvande.

Der blev også byttet kvoter. EU vil bl.a. modtage 9.150 tons arktisk torsk for 2023, samtidig med at 74.000 tons blåhvilling overføres til Norge.

 

Kommissær: Udfordringer, men grundlag for samarbejde

En aftale, der glæder EU’s fiskerikommissær.

– Denne aftale sikrer gensidig adgang til farvande og vigtige fiskerimuligheder for fiskere på begge sider. Jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har fundet foranstaltninger til at sikre fiskebestandenes bæredygtighed, især for genopretning af vestlige Østersøsild, siger fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius: 

– Selvom der stadig er udfordringer, danner denne aftale grundlaget for et positivt samarbejde på begge sider.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...