Midlertidig lukning af et område i Skagerrak pga. ungfisk

Meddelelse om straksregulering nr. 15-2023 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2308

I perioden fra og med fredag den 24. marts 2023 til og med torsdag den 13. april 2023 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 57° 50’6 N  010° 21’2 Ø
  2. 57° 52’7 N  010° 40’0 Ø
  3. 57° 49’8 N  010° 41’1 Ø
  4. 57° 47’7 N  010° 22’4 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

– tejner

– kammuslingeskraber 

– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet.

Meddelelsen træder i kraft den 24. marts  2023 og er gældende til og med den 13. april 2023.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...