Ministeren er skeptisk overfor EU-Kommissionens forslag

På et møde i Europaudvalget omtalte Jacob Jensen Kommissionens forslag som værende meget vidtgående

Fredag d. 17. marts var der møde i Europaudvalget på Christiansborg. Til mødet præsenterede Minister for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri Jacob Jensen de punkter, hans ministerie arbejder med i EU for øjeblikket.

Et af de punkter, som ministeren præsenterede, var EU-Kommissionens forslag om, at al fiskeri med bundslæbende redskaber skal forbydes i beskyttede havområder.

I sin gennemgang gjorde ministeren det tydeligt, at han ikke er enig med EU-Kommissionens forslag. Han mener, at der skal være sammenhæng mellem, hvad man ønsker at beskytte og de foranstaltninger, der skal gælde i et givent område.

– Det er meget vidtgående. Der er regeringen som udgangspunkt positive overfor Kommissionens plan for genopretning af havnaturen. Et sundt havmiljø vil også styrke fiskerierhvervet, men det er også vigtigt at der fortsat er plads til fiskeri med bundslæbende redskaber i beskyttede havområder, hvor det ikke skader formålet med beskyttelsen, sagde fiskeriminister Jacob Jensen på udvalgsmødet.

Hvis man gerne vil se udvalgsmødet er det muligt her. Jacob Jensen taler om fiskeri fra omtrent 1.58 minutter inde i udsendelsen. 

 

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...