Ophævelse af halvmånedsrationen for havtaske

Meddelelse om straksregulering nr. 50 - 2023 om ophævelse af halvmånedsrationen for havtaske ved udøvelse af fiskeri i Nordsøen i EU-zone og UK-zone

Med virkning fra fredag den 17. november 2023 ophæves den mængdemæssige begrænsning for fiskeri af havtaske i Nordsøen i EU-zone og UK-zone.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 17. november 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.

Med udsendelsen af denne meddelelse ophæves meddelelse om straksregulering nr. 37 – 2023 af 7. september 2023.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...