Stiller spørgsmål om antagelighed og Brexit

Asger Christensen har stillet en række spørgsmål til EU-Kommissionen om reglerne for antagelighed i forbindelse med Brexit

Foto: Venstre

Venstres medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen har stillet en række spørgsmål til EU-Kommissionen om reglerne for antagelighed i forbindelse med Brexit.

I sin henvendelse til EU-Kommissionen skriver Asger Christensen, at det er positivt, at fiskeriet har fået mulighed for at modtage kompensation for tabte fiskekvoter i forbindelse med Brexit, men at det på ingen måde er rimeligt, at kompensationen betragtes som støtte, og at fiskerne derfor risikerer at skulle betale kompensationen tilbage, hvis de efterfølgende bliver erklæret uantagelige.

Han vil derfor have EU-Kommissionen til at svare på, om den er enig i, at kravet om antagelighed i fem år kan have meget voldsomme konsekvenser for de fiskere, som har modtaget kompensation, og om den er enig i, at det er ude af proportioner at stille dette krav.

Han vil videre have EU-Kommissionen til at svare på, om den vil tage initiativ til at ændre reglerne, så kravet om antagelighed fjernes.

Endelig vil han have svar på, om EU-Kommissionen vil gennemføre en revision af retningslinjerne for statsstøtte til fiskeriet for at afbøde virkningerne af Storbritanniens udtræden af EU med henblik på at sikre, at der ikke stilles krav om tilbagebetaling af Brexit-kompensation i tilfælde af, at fiskernes kompensation betragtes som uantagelig efter andre regler i den fælles fiskeripolitik.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...