Forbud med fiskeri af ål

Fra 1. oktober 2023 til og med 31. marts 2024 er det forbudt at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand

1. juli 2023 blev der vedtaget nye regler om forbud mod fiskeri af ål i saltvand. Det betyder, at det i perioden fra 1. oktober 2023 til og med 31. marts 2024 er forbudt at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand.

Det oplyser Fiskeristyrelsen. 

Lukkeperioden gælder for det erhvervsmæssige fiskeri efter ål i saltvand. Ifølge de nye regler er det heller ikke tilladt at opbevare levende ål i f.eks. hyttefade, opbevaringsruser og lignende i lukkeperioden. Hvis der fanges ål i lukkeperioden, skal disse straks genudsættes.

Det er fra lukkeperiodens start 1. oktober 2023 heller ikke tilladt at lande ål, fanget i saltvand, inden denne dato. 

 

Læs mere her

 

Erhvervsfiskere med åletilladelse får dispensation fra krav om landinger i 2023

For at få forlænget sin ålefiskeritilladelse er der ifølge reglerne krav om, at man skal kunne dokumentere, at man har landet ål det forgange år jf. § 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand  

De nye regler om lukkeperioden fra den 1. oktober 2023- den 31. marts 2024 kan dog gøre det vanskeligt for ålefiskerne at leve op til dette krav – og hermed at kunne opretholde deres åletilladelse i 2024.

På baggrund af en forespørgsel fra Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation (FSK-PO) er der derfor givet dispensation fra kravet om, at fiskere med tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand, skal dokumentere landinger i 2023 for at bibeholde deres tilladelse til fiskeri af ål i 2024.

Ålefiskere med tilladelse til erhvervsmæssigt ålefiskeri vil derfor automatisk få en ny tilladelse tilsendt senest medio marts måned 2024, som gælder efter lukkeperiodens udløb 31. marts 2024.  

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...