Historisk stort iltsvind

Ny rapport viser et ”historiske stort” iltsvind. Det har ikke været så iltfattigt i mere end 20 år

Foto: Helene Munk Sørensen

Fredag udkom en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, som viser, at udbredelsen af iltsvind i Danmark er på det højeste niveau siden 2002.

De hårdest ramte områder svarer til et areal på størrelse med Lolland-Falster. Et område på 7500 kvadratkilometer i havet – svarende til et areal større end Sjælland – er ramt af moderat til kraftigt iltsvind.

Rapporten viser, at der også er flere steder i Danmark end tidligere beskrevet, hvor havmiljøet er særligt iltfattigt; nemlig det sydlige og centrale Kattegat.

– Det er meget alvorligt. Og udviklingen går i den forkerte retning. Det er det mest skræmmende, siger seniorrådgiver Jens Würgler, der er en af forfatterne til rapporten, til DR – også en række andre danske medier har dækket sagen hen over weekenden.

 

Kvælstof fra landbruget

Men hvorfor er der nu så stort et iltsvind. Til TV2 peger forsker Stiig Markager på kvælstof fra landbruget:

Vi har kendt til problemet med kvælstof fra landbruget siden 1980’erne, og vi har ikke formået at gøre noget effektivt ved det.

TV2 har forelagt problematikken for Landbrug & Fødevarer, som i en mail skriver, at organisationen hilser drøftelser på området velkommen:

– Samtidigt skal vi sætte ind over for alle kvælstofkilder og andre presfaktorer – i mange af de ramte områder er hovedkilder påvirkning fra nabolande og historiske puljer i sandbunden, ligesom udledning af urenset spildevand flere steder spiller en væsentlig rolle.

 

Varmt vejr giver problemer

Problemet bliver forstærket af de høje temperaturer, der har været i september, lyder det i Politiken.

Det varme vejr stimulerer væksten af alger, der forårsager iltsvind, når de dør og falder til bunds. Derudover har der ikke været kraftig blæst til at omrøre vandet og bringe iltrigt vand fra overfladen ned til havbunden.

Normalt begynder temperaturen at falde om efteråret, og der kommer ofte mere blæst. Så aftager iltsvindet. Med det vejr, vi har nu, ser det bestemt ikke godt ud. Redningskransen er ikke smidt ud til vandmiljøet endnu, siger Jens Würgler Hansen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...