Midlertidig aftale om kuller på plads

Fiskeriministeren har sikret en midlertidig aftale om kullerkvote gældende fra 1. november

Der er mange kuller i særligt Kattegat og Skagerrak, det er de færreste i tvivl om. Selv fiskeriminister Jacob Jensen (V) er klar over, at der er virkelig mange kuller og en tilsvarende lav kvote på arten.

Det har fået ministeren til at arbejde for at hæve kullerkvoten for resten af 2023 i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, men det har dog ikke været muligt at sikre generelt højere kullerkvoter for 2023, men der arbejdes videre med at sikre dette for 2024.

Som et alternativ er der indgået en aftale internt i EU, der skal afhjælpe det konkrete problem med en for lav kullerkvote i Skagerrak og Kattegat for 2023. Aftalen indebærer, at medlemslande, der har kullerkvoter i Nordsøen, får mulighed for at fiske op til 10 procent af deres respektive kullerkvote i Nordsøen i Skagerrak og Kattegat. Denne mulighed vil være åben i perioden fra den 1. november 2023 til den 31. december 2023.

Danmark har allerede en høj udnyttelse på sin kullerkvote i Nordsøen, og derfor vil ministeriet nu forsøge at bytte sig til mere kullerkvote i Nordsøen med andre medlemsstater og Storbritannien, som derefter kan overføres til Skagerrak og Kattegat, hvor efterspørgslen efter en større kullerkvote er størst.

– Det er dybt frustrerende for fiskerne, at de mangler kullerkvote i Skagerrak og Kattegat. Både fordi der ifølge den biologiske rådgivning for kuller godt kunne være aftalt en højere kvote i år, og fordi det har konsekvenser for fiskeriet efter bl.a. torsk, fladfisk og jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi til det netop afsluttede rådsmøde fra dansk side fik presset på for at finde en midlertidig løsning for 2023, når det desværre har vist sig ikke at være muligt at ændre på kullerkvoten for i år. Mit ministerium arbejder allerede på højtryk for at bytte sig til mere kullerkvote i Nordsøen, som vi så kan overføre til Skagerrak og Kattegat. Og så vil det være en vigtig prioritet for mig at få sikret en generel højere kullerkvoter for 2024, når vi her i november starter forhandlinger med Storbritannien og Norge om fiskerimuligheder i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, siger fiskeriminister Jacob Jensen.

Med den interne aftale i EU vil det være op til det enkelte medlemsland at beslutte, om det vil gøre brug af muligheden for at fiske op til 10 procent af landets Nordsø kullerkvote i Skagerrak og Kattegat, lyder det fra ministeriet.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...