6 borgmestre kræver handling over for sæl og skarv

Brankvandsrovfisk ved Sydsjælland, Stevns, Møn, Falster og Lolland er under pres

Brakvandsrovfisk som gedder og aborrer er truet, og derfor kalder en række borgmestre til kamp mod bl.a. sæl og skarv, som har fået smag for de særlige fisk.

Det er borgmestrene i Næstved, Faxe, Vor­dingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner, der har henvendt sig til fiskeriminister Jacob Jensen (V) og miljøminister Magnus Heunicke (S) med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk.

I henvendelsen lyder det, at man bør “Reducere omfanget af prædation fra sæl og skarv”.

– Få området medtaget som ’prioriteret område’ i skarvforvaltningsplan. Skarvforvaltningsplanen 2022 har udpeget prioriterede områder i Danmark, hvor der skal lægges større vægt på hensynet til sårbare fiskebestande. Området omkring Syd og Østsjælland, m.v. er ikke udpeget som et prioriteret område, lyder det videre i en ny faglig anbefalinger, som er udarbejdet af kommuner, forskere, organisationer og frivillige i 2023.

Derudover kommer borgmestrene også med en række andre forslag, som skal hjælpe fiskene på vej.

  • Øge antal og kvalitet af gyde- og opvækstområder i både ferskvand og brakvand

  • Gøre en akut indsats for resterne af de unikke del-bestande ved de enkelte vandsystemer

  • Udpege brakvandsgedder -og aborrer som bevaringsværdige bestande, en bilag 5 art

  • Gennemføre en bedre forvaltning af det erhvervsmæssige og rekreative fiskeri

  • Udføre de undersøgelser, der er nødvendige for at lukke de største huller i vores viden

 

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...