66,9 mio.kr. skal skaffe ny viden om havets tilstand og fiskebestande

Nu åbner en ny tilskudsordning, der bl.a. skal sikre viden om klimaforandringer, udvikle selektive redskaber og tage hånd om problemerne med sæl og skarv

I dag åbner tilskudsordningen ”Marin viden” på 66,9 mio.kr. under det danske program for Hav- Fiskeri- og Akvakulturfonden (EHFAF) til projekter, der skal gøre os klogere på, hvordan vi får et levedygtigt hav og et bæredygtigt fiskeri.

Midlerne skal støtte projekter inden for tre indsatsområder:

  • Øge viden om havets tilstand og klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet til brug for tilstandsvurderinger og fiskeriforvaltningen
  • Udvikling af selektive fiskeredskaber eller -metoder, så man kan blive bedre til at fange specifikke fisk, så man undgår unødig bifangst og som er mere skånsomme over for havmiljøet
  • Forslag til at løse problemer, hvor sæler og skarver gør skade på fiskebestandene.

– Vi står lige nu overfor nogle grundlæggende klima- og miljømæssige forandringer, der udfordrer både havmiljø og fiskebestande. Data og viden om havets tilstand og afprøvning af nye metoder til at fiske skånsomt er afgørende for en bæredygtig forvaltning af havet og fiskeriet, fortæller Fiskeristyrelsens direktør Nanna Møller.

 

Om ordningen ”Marin viden: Bæredygtig forvaltning af havet og fiskeriet”

Danske forskningsinstitutioner, erhvervsaktører, interesseorganisationer og konsulenter kan søge tilskud under denne ordning. Ordningen er en del af det danske Hav,- Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-2027, som er medfinansieret af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond.

Ordningen er åben for ansøgning fra den 1. september 2023 til den 31. oktober 2023.

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø, men ikke destomindre er det ved at være en...

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø,...