Fastsættelse af en halvmånedsration for havtaske i Nordsøen

Straksregulering nr. 37 - 2023 om fastsættelse af en halvmånedsration for havtaske ved udøvelse af fiskeri i Nordsøen i EU-zone og UK-zone

Med virkning fra lørdag den 16. september, fastsættes der for alle fartøjer, der udøver fiskeri i Nordsøen i EU-zone og UK-zone en halvmånedsration (fra den 1. til den 15. og fra den 16. og måneden ud) for havtaske på 1.000 kg. pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 7. september 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø, men ikke destomindre er det ved at være en...

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø,...