Fiskeriordfører hiver minister ind i kuller-sag

Per Larsen (C) rejser nu kullerproblematikken for fiskeriminister Jacob Jensen (V). For der er faktisk en løsning
af Line Dalgaard Jensen
07 sep 2023

At kulleren skaber kludder i fiskeriet, er nået hele vejen til Christiansborg.

Her er fiskeriordfører Per Larsen (C) gået ind i den spektakulære sag, hvor en lykkelig udvikling i fiskebestanden pludselig er blevet en hovedpine i fiskeriet.

- Det er jo egentlig supergodt, at der er mange kuller. Vi burde alle være henrykte. Men når kvoten ikke harmonerer med den store opblomstring, så bliver det en stopklods for fiskeriet. Vi risikerer, at kvoten ikke rækker og vil være en hæmsko for andre fiskerier, siger Per Larsen:

- Det er uholdbart! Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved! Derfor har jeg taget sagen op med fiskeriminister Jacob Jensen (V) og stillet ham en række spørgsmål. Jeg tror og håber på, at han er meget lydhør i sagen, så vi kan sikre fiskerne nogle gode vilkår.

En af de ting, som Per Larsen har spurgt fiskeriminister Jacob Jensen om, er EU's grundforordning artikel 16, stk. 3. Her står der nemlig sort på hvidt, at en kvote kan hæves, hvis der er en betydelig uoverensstemmelse mellem de fastlagte fiskerimuligheder og bestandens faktiske tilstand.

- Og det må man jo netop sige, at der er her. Derfor vil jeg gerne, at ministeren tager sagen med i EU-regi, så vi kan komme videre. Det her er meget konkret og en problemstilling, som faktisk kan løses. Så det skal vi have gjort så hurtigt som muligt, siger Per Larsen.

Spørgsmål til minister

Fiskeriordfører Per Larsen (C) har rejst følgende spørgsmål til fiskeriminister Jacob Jensen (V):

Vil ministeren redegøre for, hvordan den videnskabelige rådgivning har udviklet sig for kullerbestanden i Nordsøen og Skagerrak siden 2020, og herunder redegøre for, hvorvidt udviklingen i de fastsatte fiskekvoter stemmer overens med de anbefalinger?

Kan ministeren bekræfte, at artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 giver mulighed for, at kvoten på kuller kan hæves i indeværende år? Og vil ministeren søge opbakning hertil?

Flere Nyheder