Fiskeriordfører hiver minister ind i kuller-sag

Per Larsen (C) rejser nu kullerproblematikken for fiskeriminister Jacob Jensen (V). For der er faktisk en løsning

At kulleren skaber kludder i fiskeriet, er nået hele vejen til Christiansborg.

Her er fiskeriordfører Per Larsen (C) gået ind i den spektakulære sag, hvor en lykkelig udvikling i fiskebestanden pludselig er blevet en hovedpine i fiskeriet.

– Det er jo egentlig supergodt, at der er mange kuller. Vi burde alle være henrykte. Men når kvoten ikke harmonerer med den store opblomstring, så bliver det en stopklods for fiskeriet. Vi risikerer, at kvoten ikke rækker og vil være en hæmsko for andre fiskerier, siger Per Larsen:

– Det er uholdbart! Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved! Derfor har jeg taget sagen op med fiskeriminister Jacob Jensen (V) og stillet ham en række spørgsmål. Jeg tror og håber på, at han er meget lydhør i sagen, så vi kan sikre fiskerne nogle gode vilkår.

En af de ting, som Per Larsen har spurgt fiskeriminister Jacob Jensen om, er EU’s grundforordning artikel 16, stk. 3. Her står der nemlig sort på hvidt, at en kvote kan hæves, hvis der er en betydelig uoverensstemmelse mellem de fastlagte fiskerimuligheder og bestandens faktiske tilstand.

– Og det må man jo netop sige, at der er her. Derfor vil jeg gerne, at ministeren tager sagen med i EU-regi, så vi kan komme videre. Det her er meget konkret og en problemstilling, som faktisk kan løses. Så det skal vi have gjort så hurtigt som muligt, siger Per Larsen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...