Iltsvind og kvælstofudledning presser fiskene i fjorde og langs kysten

Ny rapport fra DTU Aqua viser, at fiskebestandene er stagneret kystnært

Foto: Helene Munk Sørensen

Fiskerne har længe sagt det! Fiskebestandene i de indre danske farvande, i fjordene og ved kysterne er ikke, hvad de har været. Og nu slår også en ny DTU Aqua-rapport fast, at bestandene er stagneret eller gået ned ad. Det skriver DR.

Rapporten bygger på data fra frivillige fritidsfiskeres observationer. Bl.a. er der ikke kommet flere skrubber til siden de sidste observationer fra 2017-2019. Der fanges få torsk og rødspætter – dog ses der flere ål.

Men hvorfor er fiskene få? Det store problem er iltsvind, fortæller Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua. Især kvælstofudledning fra landbruget spiller en stor rolle i det dårlige havmiljø, påpeger hun.

Og hos landbruget erkender man da også, at man har et medansvar for at få gjort noget ved mængden af kvælstof og fosfor i havet.

Vi er stærkt engageret i at få udtaget landbrugsjord de steder, hvor det både kan bidrage til reduktion af klimagasser og tab af næringsstoffer, siger Anders Panum Jensen, der er miljødirektør i Landbrug og Fødevarer.  

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...