Midlertidig lukning af Skagerrak-område

Straksregulering nr. 41 - Midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2330
18 sep 2023

I perioden fra og med onsdag den 20. september 2023 til og med tirsdag den 10. oktober 2023 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 00’2 N  009° 47’0 Ø
  2. 58° 05’6 N  010° 08’7 Ø
  3. 58° 02’0 N  010° 12’1 Ø
  4. 57° 56’8 N  009° 50’4 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet.

Meddelelsen træder i kraft den 20. september 2023 og er gældende til og med den 10. oktober 2023.

Flere Nyheder