Ministeren går ind i kullersag

Jacob Jensen (V) forstår til fulde fiskernes frustrationer over den alt for lave kullerkvote. Derfor rejser han nu sagen for EUs fiskerikommissær

Fiskeriministeren går nu ind i sagen om de mange kuller, der pt gør livet svært for fiskerne.

Som både fiskeriordførere, Danmarks Fiskeriforening og Kreds Nord har gjort opmærksom på, så er kvoten alt for lavt.

Bestanden har det fremragende, og ifølge det Internationale Havundersøgelsesråds anbefalinger så burde kvoten være sat langt højere – og det er sådan set også budskabet fra Jacob Jensen (V), der nu tager fat i EUs fiskerikommissær Virginjius.

– Jeg har fuld forståelse for, at fiskerne er frustrerede over, at kullerkvoten, der er fastsat for 2023, er lavere, end hvad biologerne har rådgivet til. Både fordi det kan virke ulogisk, at kvoten kun er steget med 64 pct. siden 2020, når bestanden er steget betydeligt mere end det. Men også fordi den lave kvote risikerer at blive en stopklods for andre fiskerier. Jeg har derfor sendt et brev til fiskerikommisæren med budskabet om at få gjort noget ved problemet. Derudover vil jeg rejse problematikken i dag, hvor jeg er til Rådsmøde i Bruxelles, siger ministeren.

 

Hurdle: UK og Norge

I brevet gør Jacob Jensen fiskerikommisæren opmærksom på paragraf 16, stk. 3 i EU’s grundforordning, som gør det muligt at hæve kvoten. Dog kræver det, at EU, Storbritannien og Norge kan nå til enighed herom.

Samtidig vil fiskeriministeren gerne sikre, at problemet ikke gentager sig i 2024. Han opfordrer derfor kommissæren til at sikre en kullerkvote, som reflekterer den videnskabelige rådgivning, når forhandlingerne om næste års kvote snart går i gang.

– Endelig har jeg opfordret til, at undermålskuller i Kattegat undtages fra landingsforpligtelsen for fartøjer med kamera eller et specifikt redskab for at lette byrderne for den enkelte fisker, siger Jacob Jensen.

 

Dansk enighed

Forhåbentlig kan EU såvel som Norge og Storbritannien se den sunde fornuft i, at kvoten på kuller hæves. Herhjemme er der i hvert fald bred enighed om, at det er det eneste rigtige at gøre.

Først råbte Danmarks Fiskeriforening vagt i gevær og rejste for flere uger problematikken for fiskeriministeren.

Kreds Nord har skrevet et åbent brev til ham om sagen.

Også fiskeriordfører Per Larsen (C) har rejst en række spørgsmål til ministeren om problematikken.

Fiskeriordfører Bjarne Laustsen (S) har ligeledes bakket op om, at der skal gøres noget ved problemet.

Og nu melder fiskeriminister Jacob Jensen sig i koret, og forhåbentlig også EU’s fiskerikommissær.