Nordmændene reagerer på ICES’ torskerådgivning

De norske fiskeriorganisationer er på inden måder tilfredse med ICES’ torskerådgivning

Det rådgivende organ ICES offentliggjorde tirsdag sin rådgivning for den kommende torskekvote.

Kåre Heggebø, der er formand for Norges Fiskeriforening, fortæller i en pressemeddelelse udsendt af foreningen, at den rådgivning, hvor ICES anbefaler et fald på 13 procent i Nordsøtorskekvoten, ikke er i overensstemmelse med det, hans medlemmer oplever, når de fisker.

– Fiskerne kender disse farvande og kan se, hvad der sker. Vores medlemmer er ikke interesserede i at fange mere, end hvad der er bæredygtigt. Men, understreger Heggebø, når fiskernes observationer afviger så meget fra rådgivningen, så må vi sige fra.

– Jeg stiller nu spørgsmålet, om vi er nået dertil, hvor forskerne bliver politiske i deres rådgivning, siger han.

 

Forvalternes ansvar

Til fiskeribladet.no uddyber Heggebø sin udtalelse om, at forskerne er blevet politiske i deres rådgivning:

– Vi synes, at havforskere nærmer sig et felt, som er forvalternes ansvar.

Ressourceforsker i Fiskebåt, der er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for den norske havgående fiskeflåde, Gjert Dingsør, fortæller til fiskeribladet.no, at han bakker op om Heggesøs udtaler.

– De går ud over det mandat, de har til at give råd, og går ind i forvaltningens rolle, siger han til Fiskeribladet.

 

Håber på samarbejde

I pressemeddelelsen siger Heggebø ligeledes, at han nu forventer en tæt videre diskussion mellem Norge, Storbritannien og EU i arbejdet med at få afklaret en endelig kvote for torsk i Nordsøen.

– Vi håber, at når forhandlingerne kommer i gang, så går administratorerne ind i sagen og baggrundstallene, hvilket forhåbentlig ender med en anden konklusion, siger Heggebø.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...