Danmarks Fiskeriforening: God aftale styrker havmiljøet

Aftalen om udmøntning af nogle af midlerne i den grønne fond får ros af Danmarks Fiskeriforening, hvor man hæfter sig ved, at aftalen vil forbedre havmiljøet og skabe klarhed over, hvordan midlerne i havnaturfonden bliver fordelt de enkelte år

Foto: Fiskeri Tidende

I går indgik et bredt flertal (Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Konservative) en aftale om udmøntning af nogle af midlerne i den grønne fond. Der afsættes både midler til oprydning fra generationsforureninger, en PFAS-handlingsplan, bedre beskyttelse af drikkevandet og skovrejsning, hvilket kan medvirke til at begrænse udledningen af kvælstof. De tiltag falder i god jord i Danmarks Fiskeriforening.

– Det er rigtig positivt, at der afsættes midler til skovrejsning, så vi kan få omdannet landbrugsjord til skov. Det er der brug for, så vi kan mindske kvælstofudledningen. Derudover er det positivt, at der skrues op for indsatsen i forhold til håndtering af PFAS og generationsforureningerne, som også truer vores havmiljø, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Havnaturfonden

Foruden de initiativer skaber aftalen klarhed over, hvordan de 500 millioner kroner fra havnaturfonden bliver fordelt de kommende år. I Danmarks Fiskeriforening ser man frem til den konkrete udmøntning af midlerne, og opfordrer til, at fiskeriet bliver inddraget.

– Det er rigtig godt, at der er etableret en havnaturfond med en halv milliard kroner til havmiljøet. Der er masser at tage fat på, og jeg opfordrer til, at fiskerierhvervet bliver inddraget i udmøntningen, og at fokus bliver på at håndtere de væsentligste presfaktorer i vores havmiljø og sikre, at fiskeriet kan udvikle sig, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Regeringen vil i begyndelsen af det nye år fremlægge et forslag til indretningen af havnaturfonden, som regeringen vil fremlægge for partierne bag aftalen primo 2024.

Foruden de ovennævnte initiativer er der blandt andet afsat midler til klimatilpasning, udrulning af fjernvarme, grøn omstilling af landbruget og der er aftalt en forhøjelse af dieselafgiften for de aktører, der i dag betaler samme afgift, som vejtransporten.

Oversigt over fordeling af midler til havnaturfonden, skovrejsning, PFAS og Generationsforureninger i delaftale om udmøntning af grøn fond:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Havnaturfonden 25 100 75 75 75 75 75
Skovrejsning 25 200 200 200
PFAS 50 80 80
Generationsforureninger 100 150 150 150

 

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...