Erling Bonnesen: Der skal gøres noget ved sæl og skarv

Venstre lover handling på problemerne med de meget store bestande af sæler og skarver, efter at Danmarksdemokraterne har foreslået øget regulering

I sidste uge var der stor debat om sæl og skarv i Folketinget, da man behandlede et beslutningsforslag om regulering af sæl og skarv, som Danmarksdemokraterne havde stillet.

Det var en meget vigtig debat, lyder det fra Erling Bonnesen, der var ordfører for Venstre på forslaget.

– Selvom sæl og skarv ofte har været på dagsordenen, havde vi en god og livlig debat. Der skal helt sikkert gøres noget ved bestanden af både sæl og skarv. Det mener vi i Venstre, det mener miljøministeren, og det mener et bredt flertal i Folketinget. Det synes jeg er rigtig positivt, siger Erling Bonnesen, som også er næstformand i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Bonnesen gør det klart, at Folketingets partier nu vil skrive en såkaldt beretning, der fungerer som en slags fælles tilkendegivelse om at gå i forhandling hos miljøministeren med henblik på at finde løsninger og tiltag, der tager fat på løsning af udfordringerne med sæl og skarver.

– På debatten lyder det til, at en bred kreds af partier gerne vil med i beretningen og de kommende forhandlinger hos miljøministeren. Det er et godt og positivt udgangspunkt. Det er nødvendigt for at medvirke til genrejsningen af fiskebestandene i de indre farvande, hvor der dog også er en række andre presfaktorer, der adresseres i andre sammenhænge, f.eks. næringsstoffer, kemistoffer, spildevand mv.
Sæl og skarver æder store mængder fisk. Derfor vil det også være en gevinst for fiskebestandene og dermed fiskeriet i de indre farvande, at vi nu kan komme videre med nogle løsninger i forhold til sæl og skarver.

Miljøministeren i arbejdstøjet

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har i forvejen meget at se til. Men han kan nu se frem til endnu en opgave. For han skal levere en redegørelse for, hvad status er i forhold til håndteringen af problemerne med sæl og skarv. Herunder skal han redegøre for, hvordan vi i Danmark udnytter de eksisterende muligheder.

– Der har været adskillige forsøg på tiltag for at håndtere de her udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi får en status, og det er vigtigt, at vi ved præcis, hvor langt vi kan gå i forhold til regulering af både sæl og skarv i henhold til de internationale regler. Derfor ser jeg meget frem til at få en redegørelse fra miljøministeren til en start på arbejdet, siger Erling Bonnesen.

Økosystemet skal bringes i balance

Erling Bonnesen lægger også vægt på, at han med egne øjne har set bevis på sælen og skarvens hærgen.

– Man kan jo selv se, at skarvbestanden er i voldsom vækst. Der er langt flere skarver end tidligere, og man kan se, hvordan grønne områder smadres af skarven, og man kan læse om, hvordan nogle vandløb bliver fuldkommen støvsuget for fisk.

– Det vidner om, at økosystemet er ude af balance. Skarven og sælen har i voldsom grad fået overhånden – til skade for omgivelserne. Derfor skal vi se på, hvordan vi kan nedbringe antallet af sæler og skarv, så vi igen kan få et økosystem på området i balance, siger Erling Bonnesen.

Endelig tilføjer Erling Bonnesen, at reguleringen også kan blive en del af arbejdet med at følge op på Fiskerikommissionens anbefalinger, og at han på den baggrund forventer, at emnet også bringes op i de kommende fiskeripolitiske forhandlinger.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...