Gennemsnitlige afregningspriser for 2023

Meddelelse om straksregulering nr. 16 - 2024 om gennemsnitlige afregningspriser for 2023

Fiskeristyrelsen har konstateret, at der i forbindelse med landing af laks fra Østersøen 3BCD-C i 2023, har været en fejl i en indberetning, der har medført at den gennemsnitlige afregningspris for laks i meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 på 28,57 kr./stk. ikke er korrekt.

Fiskeristyrelsen skal derfor fremsende en justeret opgørelse over de gennemsnitlige afregningspriser for 2023.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2023, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §51 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2023 anvendes derudover i medfør af § 49 og § 50 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 113-121, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 85.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK- og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

IOK-/FKA-ART Kr./Kg.
BLH1X14 2,4
BMS4L 1,64
BRS03A. 3,96
BRS3BCD-C 3,08
BRSIOK 3,97
DVH04-N. 83,94
DVH2AC4-C 53,8
DVH3A/BCD 61,1
DVR03A. 39,4
DVR04-N. 45,22
DVR2AC4-C 6,25
HAG678- 3,52
HAT04-N. 33,38
HMK578/14 9,64
KLM2AC4-C 26,94
KUL2AC4. 8,5
KUL3A/BCD 12,26
LKS3BCD-C 66,7
MAK2A34 12,04
MAK2A4N 5,17
MAK2CX14 12,13
MSJ2A34. 13,26
PGH2AC4-C 98,38
RSP03AS 16,79
RSP2AC4. 23,76
RSP3AN 25,5
RSP3BCD-C 13,2
SIL1/2 6,76
SIL22/24 6,07
SIL25/32 2,99
SIL3A 5,3
SIL4AB 6,76
SIL4L 3,91
SPE2A34 2,88
TBS2A3A4 2,28
TNG24. 147,94
TNG3A/BCD 120,73
TOR03AN 29,31
TOR03AS 17,28
TOR22/24 22,75
TOR25/32 12,03
TOR2AC4. 32,49

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister – 2023 er foreløbige tal.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 16. april 2024 og er gældende til og med 31. december 2024 med mindre andet meddeles. Meddelelse om straksregulering nr. 8 – 2024 om gennemsnitlige afregningspriser ophæves med udsendelsen af denne meddelelse

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...