Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen på Norddjurs

Fiskeri Tidende

Et usædvanligt stort antal medlemmer og gæster var mødt op til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening lørdag den 24. februar.

Baggrunden for dette var en behandling af bestyrelsens beslutning om eksklusion af et af foreningens medlemmer. Ifølge foreningens vedtægter kan et ekskluderet medlem kræve en behandling af en eksklusion på en generalforsamling til endelig afgørelse.

Den myndige dirigent fik sin sag for med at styre de mange til tider meget følelsesladede indlæg for og imod eksklusionen.

Eksklusionen blev sluttelig sat til en skriftlig afstemning, hvor eksklusionen blev bekræftet med et snævert flertal med otte mod syv stemmer.

Anders Nymann Jensen, formand for Grenaa Fiskeriforening, som deltog som gæst i generalforsamlingen, opfordrede til, at man skulle tænke nøje over, hvad splittelsen vil betyde for foreningen. Især når stemmerne var fordelt, som de var.

Formanden for DFPO, Svend-Erik Andersen, som også var gæst, tilsluttede sig Anders Nymann Jensens bemærkninger.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...