Afsendelse af positionsdata (VMS) hvert 30. minut i Skagerrak

Danske fartøjer skal afsende positionsdata (VMS) i Skagerrak hvert 30. minut til den relevante kyststat. Det er derfor nu muligt at lægge Skagerrak ind i transceiveren

Kortet viser de zoner, det er muligt at få lagt i transceiveren. Foto: Fiskeristyrelsen

Hovedparten af de danske fartøjer har skiftet til en Iridiumbaseret transceiver, hvorfor det nu er muligt at lægge Skagerrak ind som en zone i transceiveren.

Når zonen er lagt ind i transceiveren, betyder det, at sendefrekvensen automatisk ændres til hvert 30. minut, når fartøjet er til stede i Skagerrak, ligesom sendefrekvensen automatisk ændres til hvert 60. minut, når fartøjet forlader Skagerrak.

Derudover er det muligt at lægge Natura2000-områder i Nordsøen ind som zoner. Det gælder de områder, hvor der også er krav om, at fartøjer skal afsende positionsdata med en øget frekvens.

Fartøjsejere opfordres til at kontakte deres udbyder af Iridium transceivere for opdatering af transceiveren. Opdatering med de nye zoner skal være udført snarest muligt, dog senest med udgangen af februar 2024.

Der er en udgift på 750 kr. forbundet med opdateringen med de nye zoner. Udgiften dækker såvel zonen i Skagerrak som zonerne i Nordsøen.

Hvorfor skal der sendes positionsdata hvert 30. minut i Skagerrak?

Fiskeristyrelsen kan konstatere, at ikke alle danske fartøjer, der er aktive i Skagerrak, sender positionsdata hvert 30. minut.

Der er indgået en aftale mellem EU og Norge den 29. juni 2022. Med aftalen blev der indført et krav om, at der sendes positionsdata hvert 30. minut, når et fartøj er aktivt i Skagerrak udenfor 4 sømil fra kystlinjen. Aftalen gælder for fartøjer, der er registeret i enten Norge, Sverige eller Danmark. Aftalen har været i kraft siden 01. januar 2023.

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø, men ikke destomindre er det ved at være en...

En æra er ved at forbi for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening

Det virker helt urealistisk, at der ikke skal være en fiskeriforening på Bornholm og Christiansø,...