ICES anbefaler lavere kvoter for Nordsø-sild i 2025

ICES rådgiver også, at aktiviteter i sildens gydehabitater kun skal tillades, hvis det kan demonstreres, at de ikke vil have skadelige virkninger

ICES har offentliggjort rapport, der opfordrer til en betydelig nedskæring i de tilladte fangstkvoter (TAC) for Nordsø-sild (Clupea harengus) som gyder om efteråret. Denne anbefaling, gældende fra 2025, er et svar på nogle bekymrende tendenser i sildebestanden.

ICES anbefaler en maksimal fangst på 412.383 tons for Nordsø-sild i Område 4 samt afdelingerne 3.a og 7.d. Dette er en reduktion på 22,5 procent sammenlignet med tidligere anbefalinger, som følge af lavere end forventet rekruttering i 2021 og 2022 årgangene.

Rapporten fremhæver desuden en nulfangstpolitik for vestlig Østersø-sild i 2025. Dette skal fremme genopretningen af bestanden, som ofte fanges sammen med Nordsø-sild, og kræver derfor strengere bevaringsforanstaltninger.

ICES rådgiver også, at aktiviteter i sildens gydehabitater kun skal tillades, hvis det kan demonstreres, at de ikke vil have skadelige virkninger.

Selvom fiskeripresset på Nordsø-sild er under det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte (FMSY), og gydebiomassen (SSB) er over kritiske tærskler, er den foreslåede reduktion af fiskeriet nødvendig, idet der er sket nedrevideringer af de senere års gydebestande.

Den fulde rapport fra ICES kan hentes her (pdf)

Debatten om dansk fiskeri er ramt af mentalt iltsvind

Debatindlæg skrevet af Svend-Erik Andersen, der er bragt i Politiken 18. juni 2024.

Debatten om dansk fiskeri er ramt af mentalt iltsvind

Debatindlæg skrevet af Svend-Erik Andersen, der er bragt i Politiken 18. juni 2024.