Testopsendelser af raketter i Nordsøen

GOSA (German Offshore Space Alliance) planlægger testopsendelser af raketter i Nordsøen i juli

Det planlagte berørte område for testopsendelserne. Foto: GOSA

GOSA, der er det tyske offshore rumsamarbejde, planlægger at sende raketter op fra en flydende platform i Nordsøen i juli måned.

Raketopsendelserne er en del af et kommercielt udviklingsprogram, som gennemføres for at tilbyde mobile platforme til løfteraketter i fremtiden. Disse løfteraketter vil bære en nyttelast på typisk 1-2 ton.

Der er planlagt fire opsendelser af såkaldte små suborbitale raketter, og det er planlagt til at finde sted inden for fem på hinanden følgende dage i perioden 8. juli til 19. juli 2024. De helt præcise datoer er ikke fundet endnu, men så snart det er besluttet vil de blive offentliggjort på fiskeritidende.dk.

Opsendelsesplatformen vil blive placeret øst for Newcastle, nordøst for Doggerbanke Vindmølleparker – det forventes at være nogenlunde disse koordinater: 55 46.0’ N 003 22.7’ E.

Alle fire raketter vil blive affyret mod vest.

Den første løfteraket vil veje omkring 15 kilo før den bliver tanket. Efter opsendelse vil den lande i havet i ét stykke, som efterfølgende brydes op ved stød, og det resulterende affald vil synke til bunds. Raketten vil maksimalt lande 53,5km mod vest.

De tre andre raketter vil efter at have opnået maksimal højde begynde nedstigning ved hjælp af faldskærme og lande inden for en maksimal rækkevidde af 38km. Det forventes ikke, at nogle af disse tre raketter vil gå i stykker i forbindelse med opsendelsen, og derfor forventes der heller ikke at blive spredt affald i vandet.

I løbet af dagene for opsendelserne vil der være en maritim udelukkelseszone ved fareområdet. Udelukkelseszonen vil have følgende koordinater:

55° 24.0°N

56° 08.0’N

002° 24.0’ E

For flere detaljer kan man kontakte The Marine Management Organisation Public Register, hvor man skal oplyse referencenummeret MLA/2024/00130.

Opsendelser og udelukkelseszone vil blive offentliggjort via:

  • Midlertidig meddelelse til søfarende (2533(T) / 2024)
  • Navigationsadvarsler
  • Sikker udsendelse via VHF
  • Kingfisher Information Services
  • Fiskeri- og Sejlforenings Nyhedsbrev
  • E-mails til relevante interessenter

Et vagtfartøj vil desuden være på vagt for at advare alle nærgående fartøjer om at holde området frit. For flere detaljer vedrørende fareområdet se kortet.

Fartøjer, der planlægger at operere indenfor ovennævnte område mellem 15. juni og 30. august bør have kendskab til disse aktiviteter og planlægge samt udføre deres arbejde derefter.