Blue Lobster er blevet til SquidInk

Kvinderne bag Blue Lobster har droppet salget af fisk og satser i stedet på noget nyt – en app til registrering af landinger for mindre fartøjer

Det forhenværende Blue Lobster er blevet til SquidInk. En tech-virksomhed, der vil lave et loggingsystem til mindre fartøjer. Danmarks Fiskeriforening bakker op om projektet. Foto: Christine Herbert.

Nima Tisdall og Christine Hebert er kvinderne bag virksomheden Blue Lobster, der havde til formål at formidle kajsalg mellem fiskere og restauranter i Københavnsområdet. Nu har de valgt at lukke ned for deres virksomhed og dertilhørende app – som også bar navnet Blue Lobster.

Årsagen til nedlukningen er, at der blev landet for få mængder fisk direk- te til virksomheden, og at deres sidste fuldtidsfisker i Øresund valgte at gå i land. Blue Lobster havde samarbejder med andre fiskere i Danmark og Sverige, men det gennemsnitlige antal hav- dage faldt drastisk med 33 procent over ti år for mindre fartøjer – alt dette gjorde det svært at levere store mængder fisk med faste intervaller til restauranterne i København.

Derfor har de to driftige kvinder nu valgt at slå sig ned på et nyt område, der stadig involverer fiskeri, iværksætteri og apps.

Nye muligheder

Fra januar i år blev det nemlig obligatorisk for alle fiskere i EU at melde deres landinger elektronisk, hvor det tidligere var muligt at skrive sine landinger ned på papir.

– Intentionen med de nye regler er, at der skal være fuld sporbarhed, fra fisken bliver landet, til den ender på spisebordet. Det er første gang, at det er blevet lovpligtigt for mindre fartøjer at melde deres landinger elektronisk, og det betyder, at fartøjerne ikke nødvendigvis har redskaberne til at melde deres landinger, når de er til søs, forklarer Christine Hebert om de nye regler, der fik hende og hendes kompagnon Nima til at se en mulighed for at bruge deres gamle app-platform til noget nyt og brugbart.

– Der er fire år, fra reglerne trådte i kraft, til at alle fiskere skal melde deres landinger ind elektronisk, så vi har tid til at udvikle det bedste produkt. Vi har tidligere lavet en app til små fartøjer, og derfor har vi allerede den nødvendige viden og erfaring med at skabe et produkt til denne type målgruppe.

– Samtidig har vi gode forudsætninger for at skabe et redskab, der kan gøre det nemt for fiskerne at melde deres landinger, uden at det skal blive kompliceret eller fylde for meget af arbejdsdagen, fortæller Christine Hebert.

Hun fortæller, at hun og folkene bag appen, der har fået navnet SquidInk, forstår de behov, tanker og bekymringer, som fiskere på mindre fartøjer har, når de skal bruge en app som et arbejdsredskab, der samtidig overholder alle EU’s regulativer.

– Udvikleren, der byggede Blue Lobsters backend og lavede den indledende integration med Fiskeristyrelsens API, Sean Bendtsen Powell, vil også være en del af SquidInks grundlæggerteam sammen med mig og Nima, siger hun.

Internationalt produkt

Idéen med at hjælpe de mindre fartøjer med at gøre livet som fisker nemmere fik Christine og Nima til at søge i fiskeriet efter potentielle samarbejdspart- nere.

– Vi begyndte at tale med Danmarks Fiskeriforening om et muligt samarbejde, allerede inden de nye regler trådte i kraft, da vi kunne se et potentiale i at gøre brug af Blue Lobsters viden og erfaring til at hjælpe og samtidig kombinere det med DFPO’s arbejde med fiskerne, siger hun.

SquidInk og Danmarks Fiskeriforening håber, at den nye app fra starten kan bruges på tværs af EU-landene. For der findes endnu ikke en app til e-logging, der kan bruges af alle medlems- lande.

– Hvis der ikke kommer en fælles løsning, vil det betyde, at hvert enkelt af EU’s medlemslande bliver nødt til at finde eller udvikle en løsning, for at deres mindre fartøjer kan overholde EU’s regler. Der vil det klart være nemmere at udvikle én app fra starten, der kan fungere i alle lande. Og den app vil vi udvikle, fortæller hun.

Derfor er teamet bag SquidInk også i dialog med politikere, styrelser og relevante samarbejdspartnere i ind- og udland for at få midlerne til at fortsætte arbejdet med at udvikle den nye app. På nuværende tidspunkt har de haft et indledende møde med Fiskeristyrelsen, men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det er gået.

– Vi har også et møde med embedsmænd fra EU-Kommissionen og nogle repræsentanter fra andre EU-medlemslande i de kommende måneder i håb om at gøre SquidInk til en international løsning, lyder det afsluttende fra Christine Hebert.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...