Efter 141 år er det forbi

141 år med Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening er ovre – foreningen har nedlagt sig selv, da mere eller mindre er umuligt at drive et rentabelt erhvervsfiskeri omkring øerne

12. april 2024 stemte fiskerne i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening for, at foreningen skulle nedlægge sig selv ved en ekstraordinær generalforsamling. Foto: Fiskeri Tidende

10. maj 2024 vil være en dato, der måske ikke vil være vigtig for de fleste, men for de bornholmske fiskere vil det være en dato, de nok ikke glemmer foreløbig. For på denne fredag i maj skete det, som de fleste for bare 10 år siden ville have fundet direkte utænkeligt – Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening nedlagde sig selv.

Nedlæggelsen kom ikke som et chok eller som et lyn på en ellers blå forårshimmel. De indledende spadestik var taget tidligere, og på foreningens ordinære generalforsamling 12. april 2024 bekendtgjorde formand Thomas Thomsen, at man ville gå denne vej med foreningens eksistens. 30 ud af 31 stemmeberettigede medlemmer stemte den aften i april for at gå videre med at nedlægge Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening.

141 års stolt foreningsarbejde i fiskeriets tjeneste i det allerøstligste af Danmark er nu slut, for det blev nemlig vedtaget af fiskerne selv, den 10. maj 2024 til en ekstraordinær generalforsamling i Kannikegaard i Åkirkeby på Bornholm.

Med stemmerne 30 for og ingen imod blev det endeligt vedtaget 10. maj, at Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening nu nedlægger sig selv.

Foreningen er gået i gang med at gøre det sidste regnskab op, og eventuelt provenu skal fordeles mellem foreningens medlemmer – dette blev også vedtaget på det, der blev den allersidste generalforsamling i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforenings 141 år lange historie.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...