Fiskerikontrollen konfiskerer ulovlige redskaber fra udenlandske fiskere

Fiskeristyrelsens kontrolskib ”Nordsøen” har været på patrulje i Nordsøen. Under rutinemæssig kontrol af to fiskefartøjer fandt kontrollørerne ulovlige redskaber, der i begge tilfælde medførte krav om bøde samt værdikonfiskation af fangst og redskaber til en samlet værdi på ca. kr. 800.000

Fiskeristyrelsens kontrollører har gennemført en rutinemæssig kontrol, hvor de faldt over to fiskefartøjer med ulovlige redskaber. I det første tilfælde kunne fiskerikontrollørerne konstatere, at fiskefartøjet fiskede med to fangstposer, hvoraf den ene var ulovlig. Tykkelsen på trådene i den ulovlige fangstpose var for stor, og redskabet – og dets fangst af primært rødspætter – blev derfor værdikonfiskeret.

I det andet tilfælde konstaterede fiskerikontrollørerne, at tre af fiskefartøjets fire fangstposer var ulovlige. Her drejede overtrædelsen sig om størrelsen på maskerne i sorteringsvinduerne. Fartøjets fangst bestod af primært jomfruhummer og rødspætte.

Skibsfører fra fiskerikontrolskibet ”Nordsøen” Jesper Bech Eiersted fortæller:

– Der er klare regler for, hvor tyk tråden i fangstposen må være. Jo tykkere tråden er, jo sværere er det for fisk under mindstemålet at undslippe. Det samme gælder for størrelsen på sorteringsvinduerne, hvor for små masker gør det sværere for fisk under mindstemålet at undslippe. Reglerne er til for at beskytte de små fisk, der skal vokse sig store.

Fiskeristyrelsens kontrol til søs omfatter bl.a. kontrol af fiskeredskaber, fangst, tilladelser, logbog og af, om fiskeriet foregår i et område, hvor det er lovligt at fiske.

Fiskeristyrelsen forventer efter afslutning på sagsbehandlingen at anmelde sagerne til politiet med krav om bøde for ulovligt fiskeri samt værdikonfiskation af de ulovlige redskaber og fangster. Herefter er det op til domstolen at afgøre sagerne endeligt.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...