Kameraordning i Kattegat bliver frivillig

Den nye ordning om brug af kameraer i fiskeriet i Kattegat bliver en frivillig ordning

De nye regler om overvågningen af fiskeriet i Kattegat er nu blevet offentliggjort.

Der bliver tale om en frivillig ordning, hvor de fiskere, der vælger at deltage i ordningen, kan opnå nogle særlige fordele, herunder et tillæg i deres bifangstkvote på torsk.

Ministeriet arbejder også for, at der skal være lempeligere regler for, hvilke redskaber de fiskere, der er med i ordningen, må fiske med.

De fiskere, som ikke ønsker at være med i ordningen, eller som udelukkende vil have kamera om bord til forskningsformål, men ikke kontrolformål, skal anvende særligt selektive redskaber i deres fiskeri af hensyn til torskebestanden i Kattegat.

Hos Danmarks Fiskeriforening glæder man sig over, at man er nået frem til at gøre ordningen frivillig.

For i de senere år har fiskerne i Kattegat været tvunget til at fiske med kameraer, og forskning fra Syddansk Universitet har i den forbindelse fastslået, at det har haft store negative konsekvenser for fiskernes psykiske arbejdsmiljø.

– Vi er rigtig godt tilfredse med, at der nu er kommet en afklaring på det her, og at man har besluttet sig for, at det skal være en frivillig ordning. Det har vi arbejdet hårdt for i Danmarks Fiskeriforening, siger Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.

Han opfordrer fiskerne i Kattegat til at beholde kameraerne om bord på deres fartøjer til brug i forskningsøjemed.

– Jeg håber, at mange af de fartøjer, som i dag har kameraer om bord, vil beholde dem, så vi på den måde kan bidrage til en bedre biologisk rådgivning, siger Svend-Erik Andersen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...