Regeringen vil forbyde trawlfiskeri på fem sårbare rev i Nordsøen og Skagerrak

Regeringen er nu klar med et forslag, der skal gøre fiskeri med bundslæbende redskaber i fem danske revområder i Nordsøen og Skagerrak forbudt. Forslaget, som skal sikre beskyttelse af de sårbare rev, sendes inden for kort tid til EU-Kommissionen, hvor reglerne skal vedtages.  

Figur 1: Overblik over beliggenheden af de fem danske Natura 2000 områder.

Det skal være slut med at fiske med bundslæbende trawl henover fem stenrev i Nordsøen og Skagerrak. Det mener regeringen, der nu vil forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber – dette omfatter både bundtrawl, snurrevod og bomtrawl – i de fem områder. Der er tale om Natura 2000-områderne Lønstrup Rødgrund, Thyborøn Stenvolde, Jyske Rev, Store Rev og Gule Rev, der alle ligger ud for den vestjyske kyst i Nordsøen og Skagerrak.

Forslaget, som regeringen i sidste uge sendte til Folketinget, har været forhandlet i tre år i EU-regi. Nu har landene, som har fiskerirettigheder i områderne, godkendt forslaget. Forslaget skal nu sendes til EU-Kommissionen og omsættes til EU-lovgivning, som vil gælde for alle fiskere – både udenlandske og danske.

Forslaget vil bidrage til, at Danmark efterlever EU’s habitatdirektiv og bidrage til en bedre miljøtilstand.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen (V), siger:

– Det danske havmiljø har det dårligt flere steder. Det er der flere grunde til. Vi har desværre flere gange set eksempler på udenlandske bomtrawlere, som er blevet pågrebet i at overtræde fiskerireglerne. Jeg er derfor stolt over, at vi fra dansk side efter flere års forhandlinger i EU nu har fundet en fælles løsning, der skal forbyde både fiskeriet med ikke kun de tunge bomtrawl, men også andre bundslæbende redskabstyper, i fem vigtige danske naturområder. Vi skal understøtte fiskeriet i en fortsat mere bæredygtig retning, og vi har pligt til at tage vare på vores farvande og havnatur, så vi kan overdrage havet i en tilstand, hvor kommende generationer også kan benytte og have glæde havets ressourcer. Med forslaget tager vi nu et vigtigt skridt i vores bestræbelser på et generelt forbud mod tunge bomtrawl.

Fakta

Områderne og den foreslåede fiskeriregulering er:
  1. Lønstrup Rødgrund: Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.
  2. Thyborøn Stenvolde: Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.
  3. Jyske Rev: Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.
  4. Store Rev: Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev. Fiskeriforbud for alle redskabstyper, ved og omkring kortlagte boblerev.
  5. Gule Rev: Helårligt forbud mod bundslæbende fiskeri, ved og omkring kortlagte stenrev.
  • I dag har fartøjer fra Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien rettigheder til at fiske i områderne.
  • Forslaget skal medvirke til at opfylde kravene i EU’s habitatdirektiv og derudover bidrage til at opnå god miljøtilstand under havstrategidirektivets forpligtelser.
• Figur 1: Overblik over beliggenheden af de fem danske Natura 2000 områder.
Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...