68,2 millioner kroner til indsamling af data om dansk fiskeri

Fiskeristyrelsen har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til indsamling af data for fiskeriet i Danmark

Fiskefartøjer ii Gilleleje Havn. Arkivfoto

EU medlemsstaterne skal årligt indsamle data om fiskeriet. Puljen giver tilskud til det danske dataindsamlingsprogram og åbner igen i år. Der er afsat 68,2 millioner kroner til ordningen i 2024.

Formålet med ordningen Dataindsamling er at indsamle data om fiskeriet i Danmark, så  datagrundlaget til at forvalte fiskeriet forbedres. De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske forhold i henhold til bestemmelser i Europa-parlamentet og EU Rådet

Tilskudsordningen er en del af det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF).

Ansøgningsfristen er sat til 24. april

Tilskuddet er delvist finansieret af EU (70 procent) via Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) og delvist af nationale midler (30 procent).

Ansøgningsrunden blev indledt 25. marts, og det er muligt at indsende ansøgninger frem til 25. april 2024.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...